Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

elshadalawprof@gmail.com

 

11 aprel 2018-ci il tarixli  növbədənkənar Prezident seçkisi Azərbaycan Respublikası Konstitussiyasının açıq-aşkar pozulmasıdır…

Dünynaın aparıcı dövləti olan ABŞ-in Konstitusyasında dəyişiklik və əlavələr etmək olduqca çətin bir hüquq prosesdi. ABŞ Konstitusiyası (ing. United States Constitution) – ABŞ-ın ali hüquqi gücə malik əsas qanunlar toplusudur. ABŞ Konstitusiyası 17 sentyabr 1787-ci ildə o vaxtlar mövcud olan 30 ştat tərəfindən Filadelfiyada Konstitusion Konventdə patifikasiya olunmuşdur. Bu müasir anlamda dünyanın ilk konstitusiyası hesab olunur. Bu konstitusiya 7 maddədən ibarət olmuş və sonradan hazıra qədər 231 il ərzində 27 düzəliş edilmişdir ki, bunlar da yalnız Amerika Xalqının maraqlarına uygun olaraq dəyişdirilə bilər. Bu dəyişikliklər konstitusiyanın ayrılmaz bir hissəsi hesab olunur. Lakin, Azərbaycanda Konstitusiya hər il dəyişir, elə bil qanunqüvvəli aktdır və bu dəyişikliklər Xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasına deyil, 59 illik dktator ailəsinin maraqlarına xidmət edir. Müstəqil ekspertlərin fikrincə, əslində, Azərbaycan Konstitusiya ilə deyil, əmirlərlə idarə olunması bu ölkənin dünyanın ən qəddar despotik diktarlugu oldugunu bir daha təsdiq edir.

Azərbaycanda bütün ekonomik, politik, sosial problemləri , Demokratik inistitların normal fəaliyyətini, Qanunun aliliyini və İnsan hüquqularının həlll, hablə Daglqı Qarabag probleminin həll olunması və qarantiyası üçün Azərbaycan Respublikası Konstitutsiyasına aşagıdakı əlavə və dəyişiklərin edilməsi yeganə hüquqi-demokratik çıxış yoludur: 
“ Azərbaycan Respublikası Konstitussiyası, Maddə 1. l. Heç kəs 5 il müddətindən, bir dəfədən artıq təkrarən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti (Baş Nazir)seçilə bilməz. 
ll. Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəetmə forması parlamentli respublika formasıdır.

lll. Bu maddəyə heç bir formada əlavə və dəyişilik edilə bilməz. Bu Konstitussiya normasının dəyişdirilməsi Azərbaycan Xalqına qarşı ən agır dövləti cinayət hesab edilir.”

Hörmətli professoum Tahir bəy Cəfərli, əvvəla, qeyd etdiyiniz ittihamlardan mən yox, Azərbaycan diktatoru İlham Əliyev və ailə üzvüəri utansınlar! Onlar qardaşım Mahir Abdullayevin ogurlanmsı cinayətində Vətəndaşın haqlı hüquqlarını qoruya bimədilər, öz vətəndaşını qoruya bilməyən adamdan prezident olmaz, hətta bu səbəbdən istefa verməlidir ! Onlar Azərbaycanda adam ogurlugu ilə məşgul olan mütəşəkkil cinayətkr şəbəkənin yanında yer almaqla cinayətin iştirakçıları olmalarını bir daha təsdiq etmiş oldular. Qoy onlar utansınlar, bütün dünya bilir bu cinayət faktını. , ogru elə qışqırır ki, dogrunun bagrı çatlayır zamanı öz əhəmiyyətini itirib. Bütan dünyaya onların Mahir Abdullayevin ogurlanmsı cinayətinidədəki yeri bəllidir, onu gizlətməyə də artıq luzum yoxdur.

– İkincisi, Azərbaycan Xalqı dünyanın ən qəddr əliyevin feodal-ailə diktatorlugunda yaşamaq istəmir! Normal ölkələrdə demokratiyanın və xalqın xoşbəxt və firavan yaşamasının qarantı, yalnız 5 ildən bir bilavasitə xalq tərəfindən seçilən Prezidentdir, yaxud Baş nazirdir. Artıq, 60 ilə yaxındır ki, bir krimnallaşmış ailə Azərbaycanda dünyanın ən qəddar, zalım və iyrənc əliyev despotik diktaturlugunu yaradıb. Bu müddət ərzində xalqa məxsus olan dövlət hakimiyyəti aglasıgmaz dərəcədə mafiyalaşıb və krimnallaşıb. Bu bütün dünyaya bəllidir, arrıq heç sübut etməyə də ehtiyac yoxdur…

– Müqasiyə üçün bildirmək stəyirəm ki, dünyanın ən demokratik dövləti olan Fransada hər 5 ildən bir yeni bir Prezdent seçilir, son illər, Fransanın prezidenti Respublikaçılar partiyasının nümayəndəsi Nikola Sarkozini, Sosialislər partiyasının nümayəndəsi Fransua Holland əvəz etdi. Ondan sonra, hazırda Fransanın yeni prezidenti “En marsh” hərəkatını lideri 5 il müddətinə Fransa xalqı tərəfindən bilavasitə seçilən 39 yaşlı , ekonmika professoru Emmanuel Makrondur. Fransa Konstitusiyasına görə Przident 2 dəfə  təkrar seçilə bilər. Bu de yuredir, Lakin, Frnsa da , artıq Prezident de-fakto 5 ildən bir seçilir, yəni təkrar seçilməyə zərurət yoxdur. Hətta, təkliflr var ki, Fransda Konstituiyada əlavə və dəyişiklik edib Prezidenti bir dəfə 5 ildən bir seçilsin.

Prezidentlərin hər 5 ildən bir yenidən seçilməsi Fransanı dünyanın ən zəngin, demokratk və inkişaf etmiş ölkəsinə çevirib. Bu səbəbdən də Fransız xalqı ən yüksək həyat tərzinə görə firavan və xoşbəxt yaşayır. Lakin, 60 illik əliyev avtoritar rejiminə görə Azərbaycan xalqı bədbəxtdir və faciələr içərisində bogulur, diktator əliyev ailəsi nə özləri yaşa bilirlər, nədəki xalqı yaşamaga imkan vermirlər…!!! ???

Konstitusiya görə Azərbaycanda prezidentli respublika üsül – idarəsinə malik olan ölkəmiz son 25 il ərzində tarixin təkərini XVl əsrin feodal orta əsrlərlər dövrünə geri çəkrək bir ailə tərəfindən idarə olunan dünyanın ən qəddar feodal despotik diktatorlugu idarəetmə sisteminə çevrilib.

– Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, hüququn və siyasətin bizə vermiş oldugu bütün imkanlardan maksumum istifadə etmək lazımdır ki, ölkədə antoqanist qarşıdurma yaranmasın. Bir hüquqşünas olaraq, Azərbaycanda baş verən problemlər məni də çox narahat edir, mənim verdiyim bu təklif Ruminiya Konstitussiyasınnın təcrübəsi əsasında verilib.

 

Azərbaycanda antoqonist ziddiyyətlər elə bir drumdadır ki, artıq görünən daga bələdçi gərək deyil… 32 illik Ruminiya dktatoru və onun Baş naziri Xanmı rumin xalqının qəzəbinə gəldiyi üçün onları birlikdə güllələdilər və tanınmaz hala saldılar, bütün diktatorların sonu belə faciəvi sonluqla qurtarıb… Dünyada elə bir xalq yoxdur ki, 59-cu ildir ki, despotik diktatura şəraitində yaşasın və yenidən Azırbaycan diktatoru İlham Əliyevin 4-cü dəfə növbədənkənar 11 aprel 2018-ci il tarixli prezident Sərəncamı faktı özü belə bütün Azərbaycan Xalqının iradəsini ifadə edən Azərbaycan Konstitusiyasının 148-152-ci maddələrinə və Normativ hüquqi Aktlar haqqında Konsitusiya Qanunan ziddir. Konstitusiya qanunvericiliyində təsbit edilib ki, Srəncam normativ hüquqi (Qanunqüvvəli) Akt deyildir. Belə bir qayda ilə Konsitisiya qanunverciliyinin pozuldugu andan öz hüquqi qüvvəsini itirmiş olur və Konstitussiyanın 149-cu maddəsi 149-cu madd qaydasında avtomatik hüquqi qüvvəyə minir, heç məhkəməyə verməyə də ehtiyac yoxdur. Konstutusiya qanunvericiliyinə görə 5 fevral 2018-ci il tarixli prezident Sərəncamı elə verildiyi gündən avtomatik olaraq öz hüquqi qüvvəsini itirib. Başqa tərəfdən, Tahir bəy, mən YAP-ın üzvü olmuşam mərhum H. Əliyevə dövlətçilik simvolu hesab etmişik. Lakin, elə ən çox Azərbaycan Diktatoru İlham Əliyevin dövlət terrorna məruz qalanlarda Xalqın haqqını tələb edən akadmik Ziya Bünyadovdan tutmuş üz bu tərəfə qardaşım Mahir Abdullayevin ogurlanması cinayətinə qədər ən çox Gizli polisin fiziki terroruna məruz qalanlar da YAP-in üzvüləri omüşlardı. YAP Siyavuş Novruzov deyidi, YAP elə əliyev rejimi tərəfindən qətlə yetirilən akademik Ziya Bünyadov, akademik Fərəməz Maqsudov, Səfiyar Musayev, Sirus Təbrizlidi və s.di. YAP saxta İttihamlaral həbs olunan Əli İnsanovdu, atasını susdurmaq məqsədilə saxta ittthamlaral oglunu həbs etdirdikləri Eldar Sabirogludu. YAP mənim kimi yüzlərlə ölkədən didərgin salnmış Vətənini siyavuşlarda daha çox sevənlərdi…

– Dövlət iki halda sarsılır.Birincisi, günahı omayan şəxsi cəzalandırıldıqda, ikincisi, günahı olanlanı mükafatlandırdıqda. Məhz, qardaşım Mahir Abdullayevin ogurlanmsı cinayətində Azərbaycan Diktatoru İlham Əliyev cinayətdən zərər örən YAP üzvü , hüquq professoru Elşad Abdullayevin hüquqlarını qoruya bilmədi. O, Azərbaycanda adam ogurlugu ilə məşgul olan mütəşəkkil cinayətkar təşkilatın tərəfini saxlamaqla Xalqın etmadənə bir daha itirdi və kövrək Azərbaycan dövlətçiliyinə və Xalqa bir daha xəyanət etdi. Belə bir adamın təkrar yenidən həm hüquqi, həm də siyasi baxımdan ulu və uca Azərbaycan xalqının prezidenti olmaga mənəvi haqqı yoxdur . Çünki, artıq Azərbayca Xalqı ya Azərbaycan, yaxudda ölüm deyə ayaga qalxıb !!!

 

Nəhayət, davamlı mübarizədən onra Venesuela Xalqı qalıb gəldi! Sag əli Azərbaycanın başına… Bu gün Venesuela Xalqının və Beynəlxalq Təşkilatların təzyiqilə Venesueleda qanunsuz növbədənkənara prezident seçkilərinin vaxtı dəyişdirildi. Azərbaycandakı vəziyyət Venesueladadanda dəfələrlə agırdırlıgını nəzərə alsaq 11 aprel növbədənkənar Prezident seçkilərinin vaxtı Qanunla müəyyən edilmiş – 17 oktyabr 2018-ci il tarxində keçiriəcəkdir:

 

İmza: Elşad Abdullayev, Fransa, Paris, 02.02.2018