Video: Azǝrbaycanlılar Almaniyada BMT-nın önündǝ İLHAM ƏLİYEVİN KRAL büstünü aşırdılar.Orduxan Teymurxan

 

Fotolar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email