Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

Video: Azǝrbaycanlılar Almaniyada BMT-nın önündǝ İLHAM ƏLİYEVİN KRAL büstünü aşırdılar.Orduxan Teymurxan

 

Fotolar: