TƏHSİLİMİZİN VƏZİYYƏTİ “SOS” DEYƏ BAĞIRIR !!!
PROFESSOR HƏYƏCAN SİQNALI ÇALDI !!!

 

Sərdar ƏLİBƏYLİ

İKİ XALQIN EYNİ ZAMANLARDA, AYRI MƏKANLARDA YAŞAMIŞ İKİ XALQ ADAMININ, İKİ MÜTƏFƏKKİRİN, TƏHSİLİN BİR MİLLƏTİN TALEYİNDƏ HANSI ÖNƏMİ DAŞIMASI HAQDA, SÖYLƏDİKLƏRİNƏ BAXIN…
DÜŞÜNCƏ OXŞARLIĞI HEYRƏTAMİZDİR !!!!!

Anton Çexov: Bir millti məhv etmək üçün onun müəllimini gözdən salmaq kifayətdir !

————————————————————————————————-

P.S.

Bir də dövrümüzün avanqard düşüncə sahibi, professor Qulu MƏHƏRRƏMLİnin dediklərinə diqqət kəsilin. Əminəm ki, zəmanəsinin iki görkəmli mütəfəkkirinin fikirləri ilə onun dedikləri arasndakı, edentik oxşarlığı hiss edəcək, duyacaqsınız. Bu həm də hörmətli professor tərəfindən verilən “SOS”siqnalı, çalınan həyəcan təbili kimi qəbul edilməlidir.

“BİLİKSİZLİK, SAVADSIZLIQ, TƏHSİLSİZLİK PROBLEMİMİZ VAR BİZİM”

Fb-NİN GÜNDƏMİNDƏN

Bir toplum olaraq bizim böyük problemlərimizdən biri biliksizlik, savadsızlıq və təhsilsizlikdir. Hər gün qarşılaşdığımız naqisliklərin çoxunu, o cümlədən rəngarəng formalarda təzahür edən nadanlıqları, həm də elmsizlik və biliksizlik yaradır…

 

Фото Qulu Meherremli.
ps-nota.com
Uduz, Paris, 05.04.2018
info@avropaninsesi.com
Print Friendly, PDF & Email