A B U

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KEÇİRİLƏN NÖVBƏDƏNKƏNAR 2018-Cİ İL 11 APREL PREZİDENT SEÇKİLƏRİNİN QANUNSUZLUĞU-LEGİTİMSİZLİYİ BARƏDƏ DEMOKRATİK DÜNYA BİRLİYİNƏ MÜRACİƏT ! – Hüquq doktoru İlqar Altay

         …
DEVAMI