A B U

Azərbaycanın 15 Dövlət və Elm xadimi, müstəqil fikirli əsas müxalifət liderləri Mahir Abdullayevin ogurlanması cinayətinə obyektiv və hərtərəfli siyasi-hüquqi qiymət veriblər – Videolar

         …
DEVAMI
12