Capture d’écran 2016-01-24 à 16.07.17Alplarda 2600 seçmə iştirakçını Dünya problemlərini görüşmək üzrə bir araya gətirən Davos Zirvəsinin təşkilatçısı Lee Howell euronews’a honuk oldu, zirvəni yerində izləyən Isabelle Kumar’ın suallarını cavablandırdı:
euronews:
“Lee Howell, programımıza qatıldığınız üçün çox təşəkkür edirik. Qlobal risk raporunuza baxsaq gələcək üçün bir ütopyadan deyil tam tərsinə bir distopyadan bəhs edə bilərik. Umuttan məhrum bir gələcək hazırlamış. Sizcə bu nə qədər həqiqi? ”
Lee Howell:
“Biz bunları distopya buds olaraq adlandırırıq və bunu ortaya koymaktaki məqsədimiz da bu toxumların filiz verməməsi üçün nə edə biləcəyimizi danışmaq.
Mən hamısının qaynağında bir-biriylə əlaqəli iki riskin olduğunu düşünürəm. Bunlardan biri gəlir dağılımındakı bərabərsizlik digəri də artıq xroniki haldakı maliyyə balanssızlıq. Bu ikisinin birləşməsi həqiqətən ürküdücü bir vəziyyət ortaya qoyur.
Böyümə yeni məşğulluq gətirir. Yaxşı necə bir kəmər sıxma siyasəti tətbiq olunsa, eyni zamanda xərclər düşəcək, məşğulluq və böyümə də zərər görməyəcək. Bu, işdə əsas çətinliyin düyünlənildiyi yer. Bu problem distopik gələcəyin yalnız bir hissəsi.
Digər tərəfdən demoqrafik vəziyyətə baxsaq da dünya əhalisinin böyük qismi gənc, demək olar ki, yarısı 27 yaşın altında. Təəssüf ki, dünyanın dörd bir yanında iyirminci yaşlara gəlmiş və işçi qüvvəsinin hissəsi ola biləcək insanlar iş imkanı tapa bilmirlər.
Görürsünüz yalnız iqtisadiyyat baxımından baxdığımızda belə bir çox risk olduğunu görə bilirik. bu da açıqcası bir distopya hissi oyandırır. Emekliliğinin gəlir, maaş narahatlığı yaşayırsınız. Məktəbiniz bitir, iş tapma dərdinə düşürsünüz. Biz önümüzdəki 10 il üçün bu dünyagörüşünün həqiqi olduğunu düşünürük.
euronews:
“Sanki üstü bağlı olaraq qlobal miqyasda rəhbərlik zaafiyetinden bəhs edirsiniz. Yaxşı bu an bir dönüş noktasındaysak bu gedişatdan bizi çəkib çıxarmaq üçün qərar verici və Rəhbərlərimizə güvənə bilər bilərikmi? ”
Howell:
“Məncə liderlərimizin böhranı yönetebildikleri hissinə sahib olaraq hərəkət etmələri başlı başına bir problem. Administratorluq ya da idarəçilik başqa bir şeydir. Problemli zamanları bilirsiniz, daha əvvəl istifadə müəyyən reseptlər vardır və onları tətbiq edərsiniz. Lakin mənim demək istədiyim biz çox da daha əvvəl karşılaşılmış problemlərlə üz-üzə deyilik və daha əvvəl nümunəsi bir görülməmiş bir müddətdən keçirik. Bununla başa çıxmaq üçün də cəsur davranmalı, risk almalılar. Administratorluq başqa bir şeydir, liderlik başqa bir şey.
euronews:
“2011 böyük nisbətdə ictimai hərəkətlərlə formalaşdı. Siz də raporunuzda ictimai narahatlıqların artımına diqqət çəkirsiniz. Gələcəyimizin bu hərəkətlərlə müəyyənləşdirdiyini inanırsınızmı? ”
Howell:
“İnternetdən əvvəl siyasi hərəkətlər oldu, inqilablar edildi. Bunlar insanlıq tarixinin və mədəniyyətin bir parçası olaraq tarixdəki yerlərini aldılar. Yenidən distopyaya dönəcək olsaq, insanlar indi bir bərabərsizlik gördükləri haqsızlıq hiss zənnimcə sualınızın cavabını bilərsiniz. ”
euronews:
“Xalq hərəkətlərinin gücünün artması bir istiqamətiylə liderlərə ya da bu tip forumlara olan etibarsızlığı də göstərir. Bu baxımdan baxdığımızda sizcə də Davos aşılmış deyilmi? ”
Howell:
Xeyr. Məncə Davos gerçək vəziyyəti əks etdirir. Hər kəs aktyorların bir yerə gəlib problemlərin həllini görüşməsini istəyir.
Davos çox əhatəli və birləşdirici bir yığıncaq. Xalqların liderləri, qeyri-hökumət təşkilatları və müxtəlif qruplar buraya qatılır.
Bu ilki toplantılardaki ən əhəmiyyətli nöqtə Davos’u da bu qlobal işğal hərəkətlərinə yer verməsi. Forumda onların liderlərindən də qonaq var. Ənənəvi olaraq da buna açığıq.
Özlərinin kapitalizmi yenidən müzakirə başlıqlı bir panelə dəvət etdik, ki İngilis siyasətçi Ed Miliband da digər qonaq olacaq. Biz buna açığıq.
İlk problem diaqnozu doğru qoya, problemləri doğru təyin. Yəni müalicədən əvvəl bizə lazım olan doğru diaqnoz. Hərəkətə keçmədən əvvəl düşünməliyik və düşünərkən də doğru kəsləri bir yerə gətirməliyik. Təbii hərəkətə keçərkən də.
euronews:
Yaxşı ya ümid tumurcuqları? Umut harada?
Howell:
Təbii ki bizdə. Elə deyil mi? İnsanlıq tarixi belə. Çətinliklərlə qarşılaşırıq amma sonunda aşmağı bacarar. Bu da bizə irəliləməyi gətirir. Demək olar ki, insanlığın bir hissəsi bu.
euronews:
Lee Howell, çox təşəkkürlər
Howell:
Təşəkkürlər…

 

Print Friendly, PDF & Email