Gizli polis zabiti Fuad Agayevə məxsus  saxta “Avropanin sesi” saytı ifşa olundu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gizli polis zabiti Fuad Agayevə məxsus ailə üzvülərimin əleyhinə cinayət xaraterli söyüş-böhtan kompaniyası aparan  saxta Avropanin sesi” saytı ifşa olundu –  Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov
  
elshadalawprof@gmail.com
Avropaniinsesi.wordpress.com serveri üzərindən saxta Avropanin sesi guya Qərəzsiz Xəbər Portalı 2018-ci ilin noyabır ayından Əli Həsənovun əmrilə Gizli polis zabiti Fuad Agayev tərəfindən yaradılıb. Bəllidiki, Fuad Agayevin belə bir saytı yaratmaga ehtiyacı yoxdu, çünki onun sərəncamında 20-dən cox Əxlaqsılıqla  və Şantajla məşgul olan saytı vardı.
Xatırlatmaq istəyirəm ki, eyni adlı Saytı mən Fransaya mühacirat etdikdən sonra 2014-ci il tarixindən təsis etmişəm və hazıra qədər Saytın Baş redaktoruyam. Bu zaman mənim müəlliflik hüququm cinayətkarcasına pozulub. Fuad Agayev mənə məxsus Avropaninsesi.com Saytının Loqasından məniz razılıgım olmadan istifadə edib, mənə məxsus mobil telefonun nömrəsini elan edib, mənə məxsus İnternetin adından istifadə edib və s. qanuna zidd əməllərə yol verib. Bu isə Avropa qanunvericiliyinə görə agır cinayət hesab edilir.
Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişlə Fuad Agayev bilə-bilə qərəzli olaraq saxta  Avropanin sesi Xəbər portalında mənim ailə üzvülərimin əleyhinə cinayət xarakterli söyüş-böhtan kompaniyası aparıb…
Gizli polis zabiti Fuad Agayevin bizim əleyhimizə işlətdiyi  saxta Saytları və  Facebook səhifələri:
1-si, Fuad Agayevin meyxanaçı Namiq Mənanın adına   Google serverindən  Avropaniinsesi.wordpress.com üzərindən Avropanin sesi saxta  Sayt açıb
Namiq Mena
https://plus.google.com/118422475316716638400
2-si, Fuad Agayevi nahid talışoglu adına
Google serverindən  Avropaniinsesi.wordpress.com üzərindən Avropanin sesi saxta  Sayt açıb
https://plus.google.com/106728638273223780320
Lakin, Azərbaycan hakimiyyəti bir qayda olaraq ona qarşı real oponentlik edənləri gözdən salmaq məqsədilə belə ikili standartları yardaırlar. Məsələn, Azərbaycanda real müxalif partiya olan AXCP-ni parçalayıb 5-7 AXCP partiyası yaradıb və analamaq olmurki, hansı xalqın yanındadı, amma zamn keçdikcə xalq başa düşürki hansı Xalıqn yanındadı. Yaxud da, ölkədə 2 müsavat qəzet var  vəs. İndi də Avropada mənim yaratdıgım Avropaninsesi.mom saytına alternativ olaraq Prezidentin köməkçisi Əli Həsnov ikinci əxlaqsıalıq prinsipinə əsaslanan Gizli polis zabiti Fuad Agayevin saxta yolla yaratdıgı Avropaninsesi.com Saytıdır.
Nəzərə amaq lazımdır ki, mənim təsis etdiyim Avropaninsesi.com Saytının Azərbaycana girişi Azərbaycan hakimiyyyəti tərəfindən qadagan olunub, bu qadagaya baxamayaraq hər gün Azərbaycandan  Avropaninsesi.com Saytını xüsusi proqramlarla 600 -700 nəfər izləyicisi oxuyur. Fransada 1 300, Almaniyiyada 602, ABŞ-da 371, Rusiyada 277, Türkiyə 256, Niderland 129, İngiltərə 92 və s. İzləyicisi olur.
Lakin, Gizli polis zabiti Fuad Afayevin Əxlaqsız saytınin isə Azərbaycana girişinə qadagan olunmayıb. Bu cinayət faktı bir daha təsdiq edirki, Əxlaqsızlıq Azərbaycan hakimiyyətinin dövlət idarəetmə prisipidir !
Hüquqşünas olaraq apardıgımız araşdırmalar br daha təsdiq edir ki, Gizli polis zabiti Fuad Agayev və ətrafındakı KQB trollarını bilavasitə Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun tabeçiliyində olub və onun təlimatı ilə  mənim ailə üzvülərini söyüb-təhqir edur. Bunda başlıca səbəbi bu adamların qardaşım Mahir Abdullayevin ogurlanması cinayətində bilavsitə iştirak etmələridi.
Bu səbəbdə də Azərbaycan hakimiyyəti  etdiyi cinayəti ört-basdır etmək məqsədilə haqqını tələb edən hər bir şəxsi və ailə üzvülərini KQB trolları vasitəsilə açıq-aşakar söyüb-təhqir etməkdə başlıca məqsədi  Azərbaycan despotik Diktatura rejiminin  cinnayətindən Zərərçəkmiş şəxsin özünə inamını itirsin, onu qorxu altında saxlasın, onu idarə etsin, susdirsun  və geri çəkilsin.
Azərbaycan krimnal aləminin məşhur isimləri olan polis generalı Hacı Məmmədov və KQB generalı Akif Çovdarov Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov və bilavasitə ona tabe olan Gizli polis zabiti Fuad Agayevin yanında bir “Toyuq cücələri”di. Bunlar Məhkəmədə qanlı banda başçısı Hacı Məmmədovun dediyi “40 ayaqlı Osminoq”un elə özüdürlər.
Gizli polis zabiti Fuad Agayev və ətrafındakı KQB trolları bizim haqq işimizin dəyərini azaltmaq məqsədilə yaratdıqları çoxsayı saxta saytları, Faccebook səhifələri üzərindən bizi laga qoyur, ələ salır, video, foto və karikaturalar çəkib paylaşırlar. Bu saxta sosial şəbəkələrlə bizim ailə üzvülərimz haqqında utanmadan-qızarmadan cinayət xarakterli əxlaqsız və obyektiv həqiqəti əks etdirməyən saxta məlumatlar yayırlar…

 

l.KQB zabiti Fuad Agayevin mənim əleyhimə apardıgı böhtan kompaniyası cinayətlərinin  mənbəələri haqqında.  Daha ətraflı bax:
1.Gizli polis zabiti Fuad Agayevə məxsus ailə üzvülərimin əleyhinə cinayət xaraterli söyüş-böhtan kompaniyası aparan  saxta “Avropanin sesi” saytı ifşa olundu –  Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov
http://avropaninsesi.com/gizli-polis-zabiti-fuad-agayev%C9%99-m%C9%99xsus-ail%C9%99-uzvul%C9%99rimin-%C9%99leyhin%C9%99-cinay%C9%99t-xaraterli-soyus-bohtan-kompaniyasi-aparan-saxta-avropanin-sesi-sayti/
2.Gizli polis zabiti Fuad Agayevin bizim əleyhimizə işlətdiyi saxta Saytları, Facebook səhifələri və KQB trolları ifşa olundu !
http://avropaninsesi.com/gizli-polis-zabiti-fuad-agayevin-bizim-%C9%99leyhimiz%C9%99-isl%C9%99tdiyi-saxta-saytlari-kqb-trollari-v%C9%99-facebook-s%C9%99hif%C9%99l%C9%99ri/
3. Fuad Agayev arvadının  adı altında gizlənib Avropada yaşayan Azərbaycanlılara qarşı KQB trollugu etməsi ifşa olundu
http://avropaninsesi.com/fuad-agayev-arvadinin-adi-altinda-gizl%C9%99nib-avropada-yasayan-az%C9%99rbaycanlilara-qarsi-kqb-trollugu-etm%C9%99si-ifsa-olundu/
4.Fuad Agayevin əsas cinayətlərindən biri də mənim adımla saxta profilli Facebook səhifəsi yaradıb tannınmış Azərbaycanlılar  arasında fitnə-fəsad törətməkdir – KQB-in agentini üzdən tanıyın !
http://avropaninsesi.com/fuad-agayevin-%C9%99sas-funksiyalarindan-biri-d%C9%99-m%C9%99nim-adimla-saxta-profilli-facebook-s%C9%99hif%C9%99si-yaradib-tanninmis-az%C9%99rbaycanlilar-arasinda-fitn%C9%99-f%C9%99sad-tor%C9%99/
5.Məni söyüb təhqir edən, söyüşü dəstəkləyən və şöyüşdən mənfəət əldə edən KQB trolları
http://avropaninsesi.com/m%C9%99ni-soyus-ed%C9%99n-soyusu-d%C9%99st%C9%99kl%C9%99y%C9%99n-v%C9%99-soyusd%C9%99n-m%C9%99nf%C9%99%C9%99t-%C9%99ld%C9%99-ed%C9%99nl%C9%99r/
6. Erməni faşistlərinin sifarişini yerinə yetirən sapı özümüzdən olan milli satqınlar – İsveçrədə yaşayan Gizli polis zabiti Fuad Agayev və ətrafındakı KQB trolları
 
http://avropaninsesi.com/erm%C9%99ni-fasistl%C9%99rinin-sifarisini-yerin%C9%99-yetir%C9%99n-sapi-ozumuzd%C9%99n-olan-milli-satqinlar-isvecr%C9%99d%C9%99-yasayan-gizli-polis-zabiti-fuad-agayev-v%C9%99-%C9%99trafindaki-kqb-t/
7.Fuad Agayevin şəxsiyyətinin krimnoloji xarakteristikası – KQB agentlərini üzdən tanıyın
http://avropaninsesi.com/fuad-agayevin-s%C9%99xsiyy%C9%99tinin-krimnoloji-xarakteristikasi-kqb-agentl%C9%99rini-uzd%C9%99n-taniyin/
8.İsveçrədə mühacir maskasında yaşayan Fuad Agayev  Azərbaycan Dövlət Təhlükəsiszlik Xidməti Əks Kəşfiyyat İdarəsinin   Avropada yerləşdirilmiş Casusudur, l hissə – KQB-in agentlərini üzdən tanıyın
http://avropaninsesi.com/isvecr%C9%99d%C9%99-muhacir-maskasinda-yasayan-fuad-agayev-az%C9%99rbaycan-dovl%C9%99t-t%C9%99hluk%C9%99siszlik-xidm%C9%99ti-%C9%99ks-k%C9%99sfiyyat-idar%C9%99sinin-avropada-yerl/
9.Azərbaycan Dövlət Təhlükəsiszlik Xidməti Əks Kəşfiyyat İdarəsinin (KQB) zabiti Fuad Agayevin Avropaya gəlişinin başlıca məqsədi nədir !? ll hissə – KQB-in agentini üzdən tanıyın
http://avropaninsesi.com/b%C9%99s-isvecr%C9%99d%C9%99-siyasi-muhacir-maskasinda-yasayan-fuad-agayevin-avropaya-g%C9%99lisinin-baslica-m%C9%99qs%C9%99di-n%C9%99dir-ll-hiss%C9%99-kqb-in-agentl%C9%99rini-taniyin/
10.KQB zabiti Fuad Agayev  Azərbaycan Dövlət Təhlükəsiszlik Xidməti Əks Kəşfiyyat İdarəsinin (DTX ƏKİ)  Avropada yerləşdirilmiş Casus Kompüter Şəbəkəsinin və Terror mərkəzinin rəhbəridir. lll hissə – KQB-in agentini üzdən tanıyın
http://avropaninsesi.com/isvecr%C9%99d%C9%99-muhacir-h%C9%99yati-yasayan-fuad-agayev-az%C9%99rbaycan-dovl%C9%99t-t%C9%99hluk%C9%99siszlik-xidm%C9%99ti-%C9%99ks-k%C9%99sfiyyat-idar%C9%99sinin-dtx-%C9%99ki-avropad/
11. KQB trolunun inanılmaz etirafı !
http://avropaninsesi.com/kqb-trolunun-inanilmaz-etirafi/
12.Gizli polis  zabiti Fuad Agayevin KQB trolları Avropaninsesi.com saytının əməkdaşı  Parviz Aliyevi Şantaj edirlər – Paris – KQB agentlərini üzdən tanıyın
http://avropaninsesi.com/gizli-polis-zabiti-fuad-agayevin-kqb-trollari-t%C9%99r%C9%99find%C9%99n-avropaninsesi-com-saytinin-%C9%99m%C9%99kdasi-parviz-aliyevin-santaj-edilir-paris-kqb-agentl%C9%99rini-u/
13.Gizli polis  zabiti Fuad Agayevin KQB trolları Avropaninsesi.com saytının əməkdaşı, ABU məzunu Gurbanov Rəshadı təhdit edirlər – Paris
http://avropaninsesi.com/gizli-polis-zabiti-fuad-agayevin-kqb-trollari-avropaninsesi-com-saytinin-%C9%99m%C9%99kdasi-abu-m%C9%99zunu-gurbanov-r%C9%99shadi-t%C9%99hdit-edirl%C9%99r-paris/
14.Bu gün XXl əsr Azərbaycanın ən agır dövləti cinayəti Mahir Abdulayevin ogurlanması cinayətinin 15 illiyi tamam olur (13 oktyabr 2003-cü il)…
http://avropaninsesi.com/bu-gun-xxl-%C9%99sr-az%C9%99rbaycanin-%C9%99n-agir-dovl%C9%99ti-cinay%C9%99ti-mahir-abdulayevin-ogurlanmasi-cinay%C9%99tinin-15-illiyi-tamam-olur-13-oktyabr-2003-cu-il/
15.Mənim barəmdə yayılan cinayət xarakterli məlumatlar jurnalist etikası və obyektiv həqiqətə uygun olmayan yalan informasiyalardı – Yeniləndi – Elşad Abdullayev
http://avropaninsesi.com/m%C9%99nim-bar%C9%99md%C9%99-yayilan-cinay%C9%99t-xarakterli-m%C9%99lumatlar-jurnalist-etikasi-v%C9%99-obyektiv-h%C9%99qiq%C9%99t%C9%99-uygun-olmayan-yalan-informasiyalardi-elsad-abdullayev/
16.Azərbaycan hakimiyyətinin mənim əleyhimə apardıgı böhtan kompaniyasının əsas səbəbləri – Elşad Abdullayev
http://avropaninsesi.com/az%C9%99rbaycan-hakimiyy%C9%99tinin-m%C9%99nim-%C9%99leyhim%C9%99-apardigi-bohtan-kompaniyasinin-%C9%99sas-s%C9%99b%C9%99bl%C9%99ri-elsad-abdullayev/
17.Fuad Agayev: Gabil Rzayaev barəsində mənim saytımda yazılmıış yazıların heç bir hüquqi əhəmiyyəti yoxdu və obyektiv həqiqəti əks etdirmir – Avropaninsesi.com
http://avropaninsesi.com/gabil-rzayaev-bar%C9%99sind%C9%99-m%C9%99nim-saytimda-yazilmiis-yazilarin-hec-bir-huquqi-%C9%99h%C9%99miyy%C9%99ti-yoxdu-v%C9%99-obyektiv-h%C9%99qiq%C9%99ti-%C9%99ks-etdirmir-avropaninsesi-com/
18.KQB-in Avropada yerləşdirdiyi Gizli polisini necə ifşa etmək olar !? – Video
http://avropaninsesi.com/kqb-in-avropada-yerl%C9%99sdirdiyi-gizli-polisini-nec%C9%99-tanimaq-olar/
19.Paris yaxınlıgında çeçen-reketerlər həbs edildi – Fransa
http://avropaninsesi.com/paris-yaxinliginda-cecen-reketerl%C9%99r-h%C9%99bs-edildi-fransa/
 
20. Avropada yalan ayaq tutar, amma  yeriməz:  Fuad Agayev və ətrafındakı KQB trollarının  Elşad Abdullayev və Riyad Əliyev  haqqında bütün yazdıqları ağ yalandı ! – Riyad Əliyev – Almaniya
http://avropaninsesi.com/avropada-yalan-ayaq-tutar-amma-yerim%C9%99z-fuad-agayev-v%C9%99-%C9%99trafindaki-kqb-trollarinin-elsad-abdullayev-v%C9%99-riyad-%C9%99liyev-haqqinda-butun-yazdiqlari-ag-yalan/
21. Fuad Agayev və ətarfındakı KQB trolları bizdən cinayətə göz yummagı tələb edirlər:  Yeganə Əmiraslanovanın Almaniyada zəhərləyib qətlə yeirdiyi Babək Ədalətinin oglunun Gizli audieo-videonu Avropaninsəsı.com saytından silək
http://avropaninsesi.com/fuad-agayev-v%C9%99-%C9%99tarfindaki-kqb-trollari-bizd%C9%99n-cinay%C9%99t%C9%99-goz-yummagi-t%C9%99l%C9%99b-edirl%C9%99r-yegan%C9%99-%C9%99miraslanovanin-almaniyada-z%C9%99h%C9%99rl%C9%99yib-q/

 

 

Print Friendly, PDF & Email