Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

Video: Məhəmməd Mirzəli diktatorun şəklini divara yapışdırır

 

 

Fotolar: