1.AvropaParlamenti.DSC002751-300x169        

Снимок экрана 2016-08-04 в 22.52.52

“XXl əsrin savadsızları oxumağı və yazmağı bacarmayanlar deyil, öyrənməyi, bildiklərini bir kənara qoymağı və yenidən öyrənməyi bacarmayan kəslərdir.” – Alvin Toffler.

 ’’Azadlıq’’ qəzetinin 17 fevral 2016-cı il tarixli ’’Məmurun diploma saxta çıxdı’’ adlı yazısında qeyd edilirki, Masallı DSMF-nin şöbə müdüri Elşad Abdullayevin universitetin testdən kənar necə daxil olub?

            Masallı DSMF-nin müdüri Akif Əliyevin Azərbaycan Beynəlxalq Universutetindən (ABU) aldıgı diplom hüquqi baxımdan etibarlı hesab edirəm. AR-sı Təhsil Nazirliyi tərəfindən ona diplom verilmişdir. Qüvvədə olan qanunveciliyə görə diplomlar DTQK-sı tərəfindən deyil, Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilir.Məmurun ABU diplomu hüquqi baxımdan  saxta deyil, siyasi sifarişli ”saxta”dır .

            Xatırlatmaq istərdim ki, müstəqillik dövründə ilk təhsil qanunvericiliyi – ’’Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu’’ 7 oktyabr 1992-ci il tarixində qəbul edilmişdir(30 dekabr 1992-ci il tarixndə ’’Azərbaycan’’ qəzetində dərc edilmişdir) . Həmin Qanun 19 iyun 2009-cu il tarixli, 833-lllQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanuna əsasən qüvvədən düşmüşdür (’’VES Consultancy’’ LLC):

  1. Hər şeydən əvvəl, həmin illərdə (1992-2009-cu illər) ’’Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanun’’un 21-ci maddəsinə görə Ali Təhsil Müəssisələrinə Tələbə Qəbulu iki formada aparılırdı:

            birincisi, universitetlərə tələbə qəbulunun ali təhsil müəssisələri tərəfindən bilavasitə aparılması idi, yəni, tələbə qəbulu aparmaq, eyni zamanda, bilavasitə universitetlərin səlahiyyətinə daxil idi. Eyni prinsip, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Nizamnaməsində də öz əksini tapmışdır (6-cı maddə);     

            Ikincisi, Tələbə Qəbulunun, digər forması isə,   TQDK-sı tərəfindən aparılddı. Lakin, AR-sı Prezidentinin 17 iyun 2004 il tarixli Fərmanı ilə tələbə qəbulu TQDK-in manopoliyasında mərkəzləşdirilmlşdir. Bu qayda müasir dünya dövlətlərinin təcrübəsində geniş yayılıbdır. Hətta, müasir dünyada təhsilin inkişafına görə ilk yerlərdən birini tutan Fransada ilin istənilən anı konkret Universitet tərəfindən tələbə qəbulu aparılır. Başa düşdüyümüzə görə Fransada əsas meyar Unversitetin verdiyi təhsilin kefiyyətdir, yəni Fransa Universitetlərində kəmiyyət deyil, əsas kefiyyətdir. Azərbaycanda isə əsas kəmiyyətdir, kefiyyətin hec bir əhəmiyyət yoxdur, formal xarakter daşıyır (əsas məsələ yorgan davasıdır, bu hazırda da davam edir).

  1. Buna baxmayaraq, həmin dövürdə (1992-2009-cu illərdə), AR Təhsil Qanunnun 21-ci maddəsi mübahisə dogurmuşdur. Universitetlərlə TQDK arasında Tələbə Qəbuluna görə mübahisə yaranmışdır. Həmin mebahisə Universitetlərin xeyrinə həll olunmuşdur. Buna görədə biz (12 Universitet rektoru) Tələbə Qəbulu haqqında mubahisəli məsələ ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etdik. Konstitusiya Məhkəməsi AR-sı Təhsil Qanunnun 21-ci maddəsini əsas götürərək qərar vermişdit ki, universitetlərdə Təhsil Qanunun 21-ci maddəsinə görə bilavasitə tələbə qəbulu aparmaq səlahiyyətinə malikdirlər (Bax: AR-sı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı);
  2. Bundan başqa, biz AR Milli Məclisinə müraciət etdik. Ali qanunverici orqan da AR-sı Konstitusiya Məhkəməsinin tələbə qəbulunun unversitelər tərəfindən aparılması normasını – Təhsil Qanunun 21-ci maddsiənin qüvvədə saxlanması haqqında qərar verdi (Bax: Milli Məclisin qərarı);
  3. Eyni zamanda, həmin dövrdə AR-sı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına əsasən prokurorluq orqanları da Təhsil Qanunnun 21-ci maddəsini əsas götürmüşlər. Buna uygun olaraq AR Hərbi Kommissarlıgı da Təhsil Qaunun 21-ci maddəsini əsas götürmüşdür.
  4. Hətta, həmin dövrdə məhkəmə təcrübəsində də AR-sı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını rəhbər tutaraq mübahisəli məsələləri Təhsil Qanunun 21-ci maddəsi qaydasında həll etmişdir. Bizə məlu olan 8 Yerli Məhkəmə orqanlarında Təhsil Qanunun 21-ci maddəsini əsas götürərək Ali hakimiyyət orqanlarına cavab yazmışdırlar kı, Ali Təhsil Müəsisələri də müstəqil tələbə qəbulu aparmaq səlahiyyyətinə malikdirlər(Bax: Bakı şəhəri Rayon Məhkəmə qərarları);

            İkincisi, Tələbə Qəbulu TQDK-dan kənar köçürmələr yolu ilə də aparılıbdır. Məlumdur ki, həmin dövrdə (1992-2009-cu illərdə) qüvvədə olan təhsil qanunvericiliyinə görə tələbə köcürmələri bilavasitə unversitetlərin səlahiyyətinə aid idi (Bax: Ali Təhsil Müəssisələri haqqında Əsasnamə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 30 mart tarixli 72 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir) . Fikrimizcə, həmin qaydalar bu gündə qüvvədədir. Buna görə də ABU-da hec bir vaxt qanunsuz tələbə qəbulu aparılmayıbdır.

                      Yazıdan belə məlum olur ki, bunlar ücün saxta diplom insandan da dəyərlidir. Əxlaqdan və etikadan xali əzabkeş ’’Azadlıq’’ qəzetçisi saxta diplomu axtarmaqla, əsas cinayəti Mahir Abdullayevin ogurluq cinayətini məqsədli şəkildə gizlədir ki, Əliyevin despotik diktatura rejiminin gücündən istifadə edən Azərbaycanda adam ogurlugu ilə məşgul olan mütəşəkkil cinayətkar şəbəkə görünməsin. Nə etmək olarki, axı əzabkeş qəzetci DTX-a qarşısında öhdəlik götürübdür…!

            Hamıyada məlumdurki, mən dövlətin gücündən istifadə edən Azərbaycanda adam ogurlugu ilə məşgul olan mütəşəkkil cinayəkar təşkilat tərəfindən Mahir Abdullayevin ogurlanması cinayətini gizli video-görüntülərlə ifşa etdiyimə görə məndən qısas almaq məqsədilə ABU-ni siyasi sifarişlə bagladılar, qardaşım oglu Siyasi Məhbus Mübariz Abdullayevə məni susdurmaq məqsədilə saxta ittihamlarla 10 il həbs etdilər, cinayətin bir sıra şahidlərini fiziki yollla aradan götürdülər…

11760288_1477442035887994_7802822114486402438_n

                Hələ Prezidentin Fərmanıilə yaradılan ”Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili”Ombudsmanın 26 fevral 2016-cı il tarixli Hesabatında haqlı olaraq qeyd edilir ki, hazırda ABU məzunları ilə eyni problemlər olan digər Universitetlərin məzunları vaxtında, bü gündə diplomlarını alırlar. Bu gündə məzunlara dipıomları Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilir. Ancaq, ABU məzunları diplomlarını ala bilmirlər. Hesab edirəm ki, bu siyasi sifarişdir. ABU məzunlarına, əgər, digər Unvesitetlərin tələbələri kimi diplom versəydilər, onda ABU rektoru professor Elşad Abdullayevin Azərbaycanla problemləri qalmazdı. Sadəcə olaraq, süni olaraq həmin problemləri saxlayıblarki ABU rektorundan qısas almaq məqsədilə edilir, süni yolla məzunların diplomları verilmir. MTN işi ilə baglı KQB generalı Akif Çovdarov həbs edilsədə ABU məzunlarının diplom almaq problemi bu gündə qalmaqda davam edir. Deməli, qanlı KQB qulduru Akif Çovdarova himayədarlıq edənlər bu problemin həll olunmamasında marqlıdırlar… Bu süni prpblemin arxasında kim dayanıb ?

Hesab edirəm ki, yuxarıda adını çəkdiyim məqalə gizli polislə iş birliyində olan qəzetçinin təxəyyülüdür. Biz bu günə qədər başa düşə bilmirik ki, özlərini radikal müxalifətçi hesab edən qəzetçini gizli polislə nə baglayır!? Necə olurki onlar eyni mövqeydən çıxış edir? Eyni məvqeydən bizim əleyhimizə siyasi sifarişlə yazılan məqalələrdən radikal müxalifətçi qəzetçinin fərqi yoxdur!? Bu mənə Bizim dövrümüzdə fəaliyyət göstərən kecmiş Sovet Komsomol Təşkiatı ilə Kommnist Partiyasının müxalifətcilik siyasətbazlıgını xatırladır. Yaşlı nəslin hamısına məlum idiki, kecmiş Sovet dönəmində Komsomol Təşkilatı Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasına radkal müxalifət möqeyində idi. Yəni, qıcanmaq olardı, amma, vurmaq omazdı, dolayısı, hər iki sovet siyasi qurumu, nəticə etibarı ilə Sovet rejimini möhkəmləndirməyə xidmət edirdi. Azərbaycanda isə bu iqtidar-müxalifətçi siyasi oyunbazlıgının arxasında Elmi Kommunizmin banisi akademik Ramiz Mehdiyev dururdu. Bu gündə məlum olurki, Azərbaycanda müxalifət-iqtidar siysətbazlıgının əsasında Ramiz Mehdiyevin Elmi Kommunizm ideyalarının təntənəsi dayanır…

Capture d’écran 2016-03-11 à 21.26.46

‘’Azadlıq’’ qəzetçisi ‘’komsomol müxalifət’’çilik ampulasında qalaraq bu problemdə məmurdan cox ABU rektoru Elşad Abdullayevi ədalətsiz olaraq hədəfə alır, nə varki məmur ABU-in məzunudur. Şəxsən mən fəxr edirəmki, ABU-nu təsis etmişəm, onun məzunları ilə də fəxr edirəm. Onların coxu öz qabiliyyətlərinə görə məmur vəzifəsinə də yüksəliblər. Problemə belə yanaşsaq daha düz danışmaq lazımdır: MTN naziri Eldar Mahmudovun cinayət əməllərinə görə nə ücün onu bu işə Fərmanla təyin edən AR Prezidenti İlham Əliyev və Ramiz Mehdiyev hüquqi məsuliyyət daşımır!? ; KQB-in quldur generalı Akif Çovdarovun cinayət əməllərinə görə MTN naziri Eldar Mahmudov nə ücün cinayət məsuliyyəti daşımır!?; qanlı polis zabiti Hacı Məmmədovun cinayət əməllərinə görə DİN-i Ramil Usubov bilavasitə cinayət məsuliyyəti daşıyır; Nə ücün KQB-in Quldur güneralı Akif Çovdarovun və polisin qanlı banda başçısı Hacı Məmmədovun cinayətlərinə bilavasitə qanunçuluga nəzarət edən Baş Prokuror Zakir Qaralov bu günə qədər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmamışdır!? (əksinə gündə döşünə bir orden düzürlər); Nə ücün Baş Həkmlərin cinayətlərinə görə Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəlyev cinayət məsuliyyəti daşımır!? Nə ücün AXCP Hakimiyyəti xalqın qanı hesabına yaranmış xalq hakimiyyətini 11 aydan sonra Əliyevin dspotik diktatura rejiminə sevə-sevə təhvil verdi !? ; Nədən həmin siyasətbazlar bu gündə həm daxildə və həm də Avropada demokratik təsisatlar adı altında real dmokratik fikirli mühacirlərə qarşı Əliyevin despotik diktatura rejiminə köpəklik edirlər? Onlarla yenədə gizlincə iş birliyindədirlər!? Bax:

http://avropaninsesi.org/m%C9%99murun-abu-diplomu-huquqi-baximdan-saxta-deyil-huquq-professoru-elsad-abdullayev/

 

Elşad Abdullayev, Hüquq professoru

Fransa, Paris, 11 mart 2016

Print Friendly, PDF & Email