Parisdə 06 may 2016-cı  il tarixində  Hüquq professoru Elşad Abdullayev  Daglıq Qarabagın statusu haqqında problemlərə aydınlıq gətirdi:

1.AvropaParlamenti.DSC002751-300x169

1.Ulduz: Elşad müəllim, 18 mart 2016 il tarixində Ataxan Əbilov öz Feysbook  səhifəsində Sizə qarşı ’’Qara Piyar’’ əməliyatı aparmasının səbəbi nədir ?

Həmin ana qədər Ataxan Əbilov özünü guya bizim dostumuz kimi aparırdı. Əslində, onun bu ”Qara piyar” operasiyonu sırf  KQB-in mənə qarşı təzyiqi hesab edirəm.  Bunu bəhanə edib üstümə gəldi.

Əvvəla, Ataxan Əbilov Feysbook Səhifənizdə 1999 il nəşirli  ‘’Права человека в международном праве и коституционном праве стран-членов СНГ…’’adlı kitabının üz qabıgının fotosunu yerləşdirib qeyri-səmimi olaraq məndən qeyd olunan kitaba münasibət bildirməmi tələb etdi.  Demək istəyirəm ki, bu kitab artıq mənəvi cəhətdən köhnəlmiş,  aktuallıgı olmayan, elmi prosedur qaydalarına ugun gəlməyən, ”talış.org” tərəfindən kopyalanmış  bir kitabıdır.  Guya bir ”professor” kimi Feysbook  səhifəndə  öz səviyyəsində onun – bunun gözünə soxub kimsənisə aşagılamaq real bir ziyallı adama yaraşamaz. Bu Ataxan Əbilovun Feysbook səhifəndə öz ampulalarında onu yanlış olaraq  professor hesab edənlərə haqq vermir ki, buna görə kimisə aşagılayasınız, təhqir edəsiniz.

Kitaba görə Sizə təşşəkkür edirəm! Kitab yazanlar bilər bunun qədrini, bu bir savab işidi, agır zəhmət tələb edir.  Lakin, Ataxan Əbilovun yazdıgı kitab ümumbəşəri və Avropa dəyərlərindən uzaqdı. O, MDB prinsipləri çərçivəsində tərtib edilibdi.

Birdə sual edirsiniz 1999-cu ildə kitabı yazanda mən harada olmuşam? 

Ataxan Əbilov, bilin ki, mən göydə Allahdan başqa, yerdə ata-anamdan başqa hec kimin qarşısında hesabat vermirəm. Cox maraqlanırsansa  bil ki, Kiyevdə PH səviyyəsində hüquq doktorlugu müdafiə etmiəm. İlk hüquq doktorluq işimi Kiyevdə etdim. İkinci doktorluq işimidə Moskvada etdim…

Guya Ataxan Əbilov kitab yazanda biz ”avaralıq” etmişik. Bilirsiniz bir adam həyatda ciddi bir müvəffəqiyyət əldə edə bilməyəndə başqasına qarşı kinli-küdrətli olur.  Adamın həyatda elə bir ciddi müvəffəqiyyəti yoxdur, elə bilir ki, Feysbook səhifəsində öz səviyyəsində adamlarla birlikdə kimisə təhqir etmək, söymək fövqalədə bir işdi. Feysbook səhifəsi hər bir şəxsiyyətin güzgüsüdü. Biz həmişə Feysbook səhifəmizdə  bildiririk ki, heç kimin şəxsiyyətini  təhqir etmək olmaz, şəxsin fikrini tənqid edə bilərsiniz. Bu prinsip tez-tez pozulur buna görə də həmin şəxsləri blok edirəm. O, çalışır onu nəyləsə baglasın, yalandan özünü professor elan edir, özünü yalandan Avropa Konvensiyasının azərbaycan mətninin müəllifi hesab edir… Bu onun tərcümeyi-halından acıq-aşkar görünür. Hər bir şəxsin tərcümeyi-halı onun şəxsiyyətinin güzgüsüdür.

Guya Ataxan Əbilov gecə-gündüz əlikram hümbətov sayagı Qarabag haqqlnda yazıb, biz isə başqa işlərlə məşgul olmuşuq.

Məndən bu mənəvi cəhətən köhnəlmiş, aktuallıgını itirmiş  kitaba münasibətimi  bilmək istəyirsinizsə, bilin ki, ona qalsa mənim tərəfimdən, yalnız Dagrlıq Qarabagın hüquqi statusu haqqında əsaslı elmi monaqrfiya nəşirlərimi bir yerə yıgıb tərəzidə cəkilərsə Ataxan Əbilovun bütün elmi fəaliyytinin xüsusi  çəkisindən agır olar.

Ataxan Əbilovun yazdıgı kitab müasir ümumbəşəri prinsiplər çərçivəsində deyil, olmayan köhnə MDB prinsipləri əsasında tərtib edilib. Hələ bu günə qədər Azərbaycanın MDB status dəqiq deyidi. 

2.Ulduz: Elşad müəllim, Sizin Daglıq Qarabagın statusu haqqında yazılarınız varmı ?

 

Mənim Daglq Qarabagın Statusu haqqında yazdıgım kitabların  çəkisi erməni separatçıları ilə iş birliyində olan əlikramçı Ataxan Əbilovun xüsüsi çəkisindən dəfələrlə agırdı .

Mənim tərəfimdən ’’Daglıq Qrabagın beynəlxalq hüquq’’ problemləri azərbayacan, fransız, ingilis və rus dillərində rəsmi nəşirlərdə çap olunmuşdu, Sizin kitabınızdan fərqli olaraq mütəxəsislər rəy veribdi. Cox şadam ki, bu kitablar Daglıq Qarabag probleminin həllində elmi mənbəə kimi istifadə olunur, dəfələrlə də Avropada da fikir mübadiləsidə iştirak etmişik.  Xəbəriniz olmadıgı ücün bu elmi-monoqrafik nəşirləri Sizin diqqətinizə catdırıram.

Hüquq professoru Elşad Abdullayevin ’’Daglıq Qarabag problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində’’  mövzusu haqqında elmi monoqrafik nəşirləri aşagıdakılardı:

1.Daglıq Qarabag problem beynəlxalq hüquq müstəvisində. – Bakı, 2004, 216 səhifə;

2.The Nagorno-Karabakh problem in the light of international law. – Baku, 224 page, (ingilis dilində);

3.Le problem du Haut Karabkh dans le context

du droit numanitare international . – Baku, 2005, 224 page, (fransız dilində);

4.Проблема Нагорного-Карабаха в контексте международного права. – Баку, 2005, страниц, (rus dilində);

5.Daglıq Qarabag problemi Avropa Şurasının hüquqi sənədlərində. – Bakı, 2006, 278 səhifə;

6.Daglıq Qarabag problemi və beynəlxalq təşkilatlar. – Bakı, 2008, 268 səhifə;

7.Parisdə Xocalı faciəsilə baglı Avropa Məhkəməsinə müraciət olundu. – Azadlıq qəzeti, 03 mart 2013 və s. onlarla nəşirlərdə.

Daglıq Qarabag haqqında Kütləvi İnformasiya Vasitələrində :

 1. Xocalı soyqrımı bəşəriyyətə və insanlıga qarşı ən agır cinayətdir. – Respublika, 21 fevral 2007;
 2. FRANSA daglıq Qarabag münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında həllinə tərəfdardır. – Respublika, 14 fevral 2007 ;
 3. Daglıq Qarabag müstəqilliyinə hec bir halda yol verilməyəcək. – Respublika, 4 oktyabr 2007;
 4. Beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə etibarlı tərəfdaş. – Respublika, 11sentyabr 2007;
 5. Azərbaycan torpaqlarını işgaldan azad etmək əzmindədir. – 25 aprel 2007;
 6. Bədnam erməni lobbisinə qarşı sərfəli əks hücüm. – Respublika, 01 aprel 2007;
 7. Tarixin qanlı səhifəsi. – Respublika, 01 aprel 2008;
 8. Франция – сторонник решения Нагорно-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ правовых норм. – Бакинский рабочий, 28 марта 2007;
 9. Нормы международного права однозначно подтверждат факт геноцида в Ходжалы. – Бакинский рабочий, 24 февраля 2006;
 10. Нагорный Карабах никогда не получит независимость. – Права выбора, ноябрь 2007;
 11. Окупающию чужой территории невозможно узаконить. Республика, 11 апреля 2001  və s. onlarca nəşirlərdə…

        3.Qarabagın və Talış Mugan Respublikasnın Statusu haqqında. Ataxan Əbilov öz savadı ampulasında əməli olaraq Qarabagın və TMR-in Statusunu əlikram hümbətovsayagı separatçı kimi başa düşür. Biz isə buna qarşıyıq, belə mövqeyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozuması hesab edirik.

Снимок экрана 2016-04-29 в 5.15.33

Bu gün Konstitusiya qanunvericiliyimiz erməni-talış, sadval  separatizmini Azərbaycan xalqına qarşı cinayət hesab edir. Daglıq Qarabagın Statusunu, ermənilərin milli müqəddəratını təyin etmə hüququnu, yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü daxilində həll  oluna  bilər, bu tarixi haqqımızdı. Bu gün  qeyd olunan statusdan kənarda nə varsa Azərbaycan xalqına qarşı fitnə-fəsad, tələ və sepatarizmdi, Daglıq Qarabagın itirilməsidi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, milli vahidliyinin  pozulması, suverenliyimizin və  Əsas Qanunumuzun kobud şəkildə pozulması hesab edirik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün parçalanmasna yönəldilən hər bir separatçı hərəkat, eyni zamanda xalqın vahidliyinin  parçalanmasına yönəldilən hərəkət kimi başa düşülür. Belə hərəkətlət Azərbaycan Respublikaının cinanayət qanunverciliyi ilə məsuliyyətə səbəb olur.

Sizdən fərqli olaraq mənim elmi nəşirlərim  Sizin kimi faktiki olaraq ermənilərin tərəfinə kecən Əlikram Hümbətovun separatçı Talış Mugan Respublikasının statusunu Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən kənarda  deyil, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün daxilində həll olunmalı prinsipinlərinə əsaslanır. Bilin ki, Daglıq Qarabagın status, yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyününün daxilində həll edilə bilər. Bu ,hər şeydən önçə Azərbaycan xalqının tarixi haqqıdı. Bu torpaqlar Azərbaycan xalqının tarixi ərazisidi. Bu prinsiplərdən kənarda nə varsa Azərbaycan xalqına qarşı fitnə-fəsad hesab edirəm. Daglıq Qarabagın beynəlxalq hüquq prinsiplərinə zidd olaraq Azərbaycandan zorla alınmasıdı, işgalı və təcavüzüdü.

Ermənilərin tərəfinə keçən Əlikram Hümbətovun Daglıq Qarabag və Qondarma TMR-in statusuna milli müqəddəratın təyin edilmə prnsipini Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən kənarda həll etməsi Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı cinayətdi. Ermənilərin tərəfinə keçmiş əlikram hümbətovuçların bu mövqeyini pisləyərik, xəyanat hesab edirik.

Azərbaycanda 83 etnik xalq yaşayır, hamısıda Qanun qarşsında bərabər hüquqa malikdi. Sabah hər bir etnik xalq tələb etsəki, biz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən kənarda  öz milli müqəddəratımız təyin edək bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün beynəlxalq hüquqi mənada  pozulmasıdı. Eləcədə, bu gün erməni separtaçılarının Daglq Qarabag problenmini Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən kənarda həll etmək istəyir.Onlar Azərbaycanın güzəştli muxtariyyat hüququndan imtina edirlər. Eyni dəst-xəttdə  Ataxan Əbilovun rəhbərliyi ilə yazılmış  TMR-in Konstitusiyasında öz əksini tapıbdı. Qondarma TMR-sı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozaraq milli müqəddəratlarnı həll etmək bəhanəsi adı altında Rusiyaya birləşmək istəyirlər. Ataxan Əbilovun fakitiki olaraq əlikram hümbətovçuluq mövqeyi Qarabagın erməni faşistlərinin mövqeyindən heç bir fərqi yoxdu. Bu gün Rusiya Fedarasiyasının ərazisində 140-dan cox milyonlarla əhali potensialı olan millətlər  yaşayır. Onlarda sabah durub desələrki, bizdə Daglıq Qarabag və Talış Mugan Respublikası modelində Rusiyanının ərazi bütövlüyündən kənarda öz milli müqəddəratımızı həll etmək istəyirik. Fikrimzcə, Rusiya buna razılıq verməz. Buna görə də Rusiyanın siyasi dairələri Daglıq Qarabagın statusunun həlli  məsələsində Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləməsə RF-in özü yaxın 25 il müddətində ən azı 45 yerə parçalana bilər.

4.Ulduz: Hazırkı agır durumda Azərbaycanda yaşayan bütün müxtəlif millətlər  hansı prinsipi ilə yaşamalıdı ?

Azrbaycan xalqının tərkibində 83 etnik qrup var, hamısıda qanun qarşsında bərabər hüquqa malikdi. Azərbaycan vətəndaşı olan istər talış, istər türk, istər avar, istər kürd, istərsə rus, ukraynalı, yəhudi və s. etnik xalqlar hamısı bizim qardaşımızdı…, BİZ HAMIMIZ AZƏRBAYCANLIYIQ!!! BİZ HAMIMIZ QARABALIYIQ!!! Öncə,  Azərbaycanlı olmagımlada fəxr edirəm və bütün etnik qruplar qanun qarşısında bərabərdi. AR-sı Konstitusiyanın 25-ci maddəsində bu prinsip təsbit edilib. Rəsmi məlumata görə hazırda Azərbaycanda  30 min əsilli erməni yaşayır, həttaƏ Ermənistandan Azərbaycana mühacirat edənlərdə var. Çünki, onlar bilirlər ki, Azərbaycanda bütün  etnik milltlər qanun qarşısında bərabərdi, yüksək vəzifələrdə təmsil olunurlar.

Azərbaycanda elə bir ailə yoxdu ki, Qarabag savaşından ziyan görməsin. Cox sevdiyim qardaşım oglu Təbriz Abdullayev Zəngilanda birinci Qarabag savaşında şəhid oldu (Rəhmətlik dekanımız Məmmədxan müəllimin kəndində). Sag qalan o biri qardaşı Qarabag müharibəsi iştirakçısı, məndən qısas almaq ücün   saxta ittihamlarla 10 il həbs olunmuş  Mübariz Abdullayev isə Siyasi Məhbus olmasına baxmayaraq hələ də qərəzli olaraq həbsdən azad edilməyib. Biz azadlıga çıxan bütün Siyasi Məhbusları alqışlayırıq. Lakin, Siyasi Məhbuslara ikili münasibəti Qanunun aliliyinin kobud surətdə pozulması hesab edirəm. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ugrunda canından keçən şəhid ailsi Siyasi Məhbus Mübariz Abdullayev azadlıga buraxılmır. Lakin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, milli vahidliyinə, suverenliyinə və xalqına xəyanət edən Qondarma TMR-in Prezidenti Əlikram Hümbətovun müaini Siyasi Məhbus pərdəsi adı altında həbsdən azad edilir. Hələ 107 nəfər Siyasi Məhbus Azərbaycan vətəndaşı saxta ittihamlarala həbsdə qalır.

5.Ulduz: Məgər Ataxan Əbilov Azərbaycan xalqına qənim kəsilmiş erməni separatçıları ilə birlikdə Azərbaycanın əleyhinə imza atıb ?

Ataxan Əbilovun 03 may 2010 il tarixində Moskva şəhərində Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə, hətta erməni separatçıları ilə birgə Bəyanata imza atmaqdan belə çəkinmir.  Hələ bu məsələnin görünən tərəfidi.

Ataxan Əbilvun vətəndaş mövqeyi sadəlövh Azərbaycanlıları aldatmaga və özünün cinayətkar əməllərini gizlətməyə xidmət edir. Nə ücün Ataxan Əbilov Moskvada ermənilərlə birgə bəyanatlara imza atanda Azərbaycan vətəndaşlıgı mövqeyini yadadan cıxarırdı….!? İndi də cəmiyyəti çaşdırmaq ücün vətəndaş mövqeyindən eninə-boluna sui-istifadə edir. Erməni Xüsusi Xidmət Orqanları tərəfindən maliyyələşdirilən Separatçı Əlikram Hümbətovçu Ataxan Əbilov Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə bir neçə dəfə hətta erməni separatçıları ilə birlikdə bəyanatlar verməkdən belə çəkinməyibdir.
 O, 03 may 2010 il tarixində Moskva şəhərində Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə, hətta erməni separatçıları ilə birgə Bəyanata imza atmaqdan belə çəkinməmişdi:
           “Antituran Hərəkatı” guya Azərbaycanda  1milyon 800 min nəfər talış, 500 min nəfər avar, 700 min nəfər ləzgi, 680 min nəfər tat, 560 min nəfər kürd, 180 min nəfər tsaxur, 280 min nəfər rus və rusdilli xalqların yaşadıqları iddiasını ortaya qoyub. Halbuki, rəsmi statistika bütün bunların əksini göstərir. Bu qurumun iddiasına görə hər bir milli azlığın öz muxtariyyət statusunda inzibati vahidi, polisi, məhkəməsi, yerli özünü idarəetmə, milli dildə təhsil hüquqları olmalıdır.
         Bu yöndə 1993-cü ildə Əlikram Hümbətovun liderliyində TMR hərəkatı xüsusi olaraq örnək kimi göstərilir. Guya Azərbaycanda mövcud olan bütün neqativ halların əsl səbəbkarı Azərbaycan türkləridirlər.
Bu prosesə Fəxrəddin Aboszadə,  Vladimir Kazimirov, Levon Şahnəzəryan, İsmail Şabanov, Anar Bayramov, Sevan Nşanyan, Markar Esayan, Etyen Maxçulyan, Araik Stepanyan, Qoar Mirzoyan, Əlikram Hümbətov, Adil Nəsirov, Ataxan Əbilov, Faiq Balakişiyev, Süleyman Yaraev, Mikael Məlik-Parsadanyan, Armina Poqosyan, Yana Amelina, Idris Qasımov, Mühiddin Əliyev, Sergey Cəfərov, Adil Nəsirov, Marko Şaxbanov və digərləri qatılıblar…’’
 Daha ətraflı bax:
http://www.turkishnews.com/tr/content/2010/05/03/moskvadan-az%C9%99rbaycana-qarsi-antituran-h%C9%99r%C9%99kati/

Xüsusilə, Ataxan Əbilovun və Əlikram Hümbətovun Azərbaycana qarşı imzaadgı  Bəyanatda Levon Şahnazaryanın olması da diqqət çəkir.

Keçmiş Azərbaycan vətəndaşı Levon Şaxnazaryan 1958 iltarixində Azərbacanın Gəncə şəhərində anadn olubdu. O, Qondarma DQR-in deputatı olub. 1988 ildə Daglıq Qarabag Muxtar Vilayətində Qaçqın problemləri üzrə şöbə müdüri vəzifəsində işləyib.O vaxtdan əhalinin sosial tərkibini ermənilərin xeyrinə həll etmişdi. Qarabagda Arsax hərəkatının müavini vəzifəsində Azərbaycan xalqına qarşı bütün silahlı terror hücümlarının aktiv iştirakçısı olubdur, əli minlərlə Qarabag şəhidinin qanına bulaşıb. O, tanınmış Şuşa xanlıgının Məlik –Şahnazaryanlar nəslindəndir.

Снимок экрана 2016-05-05 в 16.15.34

Keçmiş Azərbaycan vətəndaşları Məlik–Şəhnəzəryanların Qarabagın Azərbaycandan alınmasında rolu müstəsna olmuşdur. Xüsusilə, keçmiş Sovet rəhbəri Mixail Qarbaçovun köməkçisi hüquq professoru keçmiş Azərbaycan vətəndaşı Şahnazaryan Georgi Xosrovyeviçin rolu müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. O, Mixail Qarbaçovun köməkçisi kimi onun etimadından istfadə edərək keçmiş Sovet dvlətinin gücündən istifdaə edərək Qarabagın Azərbaycandan zorla alınmasına nail oluba, Qarabag probleminə  beynəlxalq hüquqi don geyindirdi.  Onun avanturyası  ucbatından bu günə qədər Daglıq Qarabag savaşında 30 mindən cox günahsız adam şəhid olmuşdur, 30 ildir hər iki xalq aglasıgmaz faciələr içərisində yaşayır, böyük oyunların qurbanına çevrilmişdi.

shahnazarov-georgiy-hosroevich_101_1261619996

Keçmiş Azərbaycan vətəndaşı Şahnazaryan Georgi Xosrov oglu 04 oktyabr 1924 il tarixində Bakı şəhərində vəkil ailəsində anadan olmuşdur. Atası Məlik Şaxnazaryan Sovet inqilabına qədər Lüdviq Nobellə birlikdə Bakıda Neft sənayesinin inkişafında xüsusi rolu olub ( Şuşanın tanınmış Rus Çarı Danelyanın baçısının əri Məlik-Şaxnazaryanlar nəslindəndir). İknci dünya müharibəsindən sonra, 1954 ildən Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin məzunu olmuşdu. Sonra, Moskva şəhərində Elmlər Akademiyasının Hüquq İnistitunda aspirantura təhsilini davam etditmişdi, ”Dövlət ə hüquq nəzəriyyəsi” və ”Beynəlxalq hüquq” üzrə hüquq profesoru olmuşdu. ‘’Georgi Şax’’ təxəllüsü ilə bir sıra nəşirlərin müəllifidi. O,  Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin agsaqal professrlarını yaxşı xatırlayır.Bzim unudulmaz müəllimlərimiz, hörmətli professorlarımız Məsmə Məlikovanı, Eyyub Əsgərovu, Murtuz Ələsgərovu, Milman, Savoyskini, Novtuz Mustafayevi, Məmməd Xələfovu, Məmmədxan Rəsulovu yaxından tanıdıgını, əlaqəsisi oldugunu  bildirirdi. O, Nazim Hikmət, Mikayıl Müşfiq,Hüseyn Cavid, Səməd Vurgunun  şerlərini mükəmməl azərbaycan dilində söyləyirdi, hətta kənardan baxanlar elə bilirdilər ki, adam Azərbaycanlıdı. O, Prezident Administrassiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin onun yaxın qohumu – yeznəsi oldugunu  və həvəslə onun arvadı Qalina Artunyanovanın bacarıgından danışırdı, bir probleminiz olsa  mənim adımdan ona müraciət edə bilərsiniz.

Mən Daglq Qarabag haqqında dissertasiya işi götürmüşdüm, lakin, Şahnazaryan bildirdi ki, Siz bu müdafiə işini Qarabag ermənilərinin öz milli müqədəratını təyin etmə prinsipindən yaza biləsiniz, belə yazsanız Sizə hərtərəfli köməklik ediləcəkdi, əks təqdirdə bu yol verilməzdi. Hüquqşünaslar bu prinsipə bəzən də Şaxnazaryan prinsipidə deyirlər.Mən ona etraz etdim, axı Sizin təklifiniz SSRİ Konstitusyasına, Azərbaycan və Ermənistan Konstitusiyalarına ziddir. Qarabag Azərbaycanın tarixi inzibati ərazi vahididi, bir hüquq professoru olaraq belə məsələni dilinizə necə gətirirsiniz, hələ özünüzüdə Bakılı hesab edirsiniz. Bu söhbətlərdən sonra mənim işim təsdiq edilmədi. O, millətçilik toxumu səpirdi. Tez-tez aspirantların qarşısında mərhum Heydər Əliyevi nəzərdə tutub çıxış edirdi ki, Kremili türklər işgal edib, onların başçısı Heydər Əliyevdi.  Şaxnazaryanın tez-tez gizlin  olaraq Qarabag və Qarbaçovun ”Perestoykası” haqqında gizlin listovkalrı universitetlərdə tələbələr arasında olduqca məxfi qaydada paylanırdı. Həmin ərəfələrdə xaricidə yaşayan ermənilər keçmiş Sovet rəhbəri Leonid Brejnevə 16 milyon dolar təklif etmişlərdiki Qarabagı Ermənistana birləşdirsinlər. O vaxtı buna Heydər Əliyev mane oldu, Brejnevdə bu təklifi rədd etdi. Bu barədə Moskav KİV-də öz əksini tapmışdı. SSRİ  Dövlət və Hüquq İnistitunun şöbə müdüri siyasi dissident görkəmli  akademik Straqovic rəhmətə getmişdi. O, ABŞ-dan siyasi mühaciratdan yenicə qayıtmidı və bir ildən sonra dünyasını dəyişdi, professor Vladimir  Savitski Cinayət hüququ və Prosesi şöbəsinə rəhbər təyin olundu. İnistitutda Straqoviçin yas mərasimi təşki edildi. Biz Şaxnazaryanın gizli listovkalarını Heydər Əliyevə göndərdik, onu tədbirə əvət etdik. Mərhum Heydər Əliyev tədbirdə çıxışında Bəyan etdi ki, Qarabag problemi yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü daxilində müxtariyyat formasında həll edilə bilər, Şaxnazaryanıda yerində oturdu.Heydər Əliyevin çıxışı Moskvanın aparıcı KİV-də nəşr edilmişdi.  Lakin, Şahnazarayan Qarbaçovun əli ilə Moskvada Heydər Əliyevin fziki və siyasi cəhətdən aradan götürməsi ücün bacardıgını edirdi. Qarbaçov ilk Sovet Prezidenti olan kimi də Şaxnazaryanın göstərişilə birinci istefaya  Heydər Əliyevi göndərdi. O, anlardan da  Şaxnazarayanın Qarabag planı həyata keçirilməyə başladı, hazırkı aglasıgmaz facilərə səbəb oldu.

1964-cü ildən Sov.İKP MK-si aparatında  beynəlxalq problemlrlə məşgul olmuşdur.1987 və 1990  illər  tarxində SSRİ Ali Sovetinin iki dəfə deputatı olmuşdu. SSRİ Parlamentində Konstitusya Qanunvericiliyi Şöbəsinin rəhbəri omuşdu.

1988 il tarixindən keçmiş Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Baş Katibi Mixail Qarbaçovun köməkçisi təyin edilmişdir. Daha sonra, ilk SSRİ Prezidenti Mixail Qarbaçovun müşaviri vəzifəsində çalışmışdı. 1992 il tarixindən Qarbaçov – Fondunun qlobal problemləri Mərkəzinin direktoru vəzifəsində çalışıb. 15 may 2001 il tarixində 76 yaşında avtimobil qəzasından dünyasını dəyişmişdir. Oglu tanınmış kino-rejisor Karen Şahnazaryan Mosfilm Kino Studiyasının rəhbəridir. Eyni zamanda, Ermənistan demokratik hərəkatına kino-rejisorluq edir.

 

573_9b8ef4ee0128ed17682e982110838294_7480

 

 

Daha ətraflı bax avropaninsesi.com:

Həsən Səftərov (Kanada); Ataxan Əbilov;  Separatçı Ataxan Əbilov; Separatçı Qondarma Talış Mugan Respublikasının Prezidenti Əlikram Hümbətov; Hilal Məmmədo; KQB; Gizli polis; Avropada KQB-in xəfiyyələri; Agentləri; Qondarma Daglıq Qarabag Respublikası; Sonanın uşaqları- reket jurnalist Asif Mərzili;  Rahim Hacıyev; Əfqan Muxtarlı; MTN işi; Polis işl; Gülərqeyt işi; Əli Həsənov; Mahir Abdullayev; Mübariz Abdullayev;  Azəbaycan Beynəlxalq Universiteti; ABU; Siyasi Məhbuslar; Siyasi girov; Avropa Məhkəməsi…

info@avropaninsesi.com

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email