Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

Orduxan Teymurxan Azərbaycan hakimiyyətini baltalayır. “Hamısı oğraşdır, sukadır” Video