Prezident öz Vətəndaşlarının ailə üzvülərinin hüquqlarını, öz ailə üzvülərinin hüquqları kimi qoruya bilmirsə, o ölkənin Prezidenti Vətən xainidir ! -KQB trolları

elshadalawprof@gmail.com

Dostlar ! Haqsızlıqlara göz yumanın, gözü və qəlbi kor olar ! Son zamanlar Azərbaycan hakimiyyətinin sifrişilə krimnal keçmişə malik Gizli polis zabiti Fuad Agayev və ətrafındakı KQB trolları tərəfindən mənim ailə üzvülərimə qarşı aparılan söyüş-böhtan kompaniyasını etika və obyektivlikdən uzaq cinayət xarkterli əxlaqsızlıq hesab edirəm. Bu isə bir daha təsdiq edirki, faktiki olaraq əxlaqsızlıq Azərbaycan hkimiyyətinin dövlət idarəetmə prinsipidir. Dünyanın ən qəddar despotik diktatura rejimlərinin başlıca funksiyalarından biri də əxlaqsızlıgın dövlət idarəetməsinin prinsipinə çevrilməsidi. Hamıya bəllidiki cinayət xarakterli söyüş-böhtan kompaniyası despotik diktatura rejimlərinin son sıgancagıdı və bundan sonra ölkədə demokrtaik dəyişikliklərin baş verməsi obyektiv xarakter alır…
Azərbaycan hakimiyyətinin mənim əlehyimə apardıgı dövlət terrorunun başlıca səbəblərindən biri də Azərbaycan hakimiyyətinin dünyanın ən zalım despotik Diktatura rejimi olmasıdır. Bu barədə Avropa Şurası Parlamaent Assambleyyyası və ABŞ Konqresində çoxsaylı deputtaların Hesabatlarında öz əksini tapıb. Hətta, Fransa Respublikasının Məhkəməsi də Azərbaycan hakimiyyətinin despotik diktatura hakimiyəti olması haqqında hüquqi-siyasi qiymətini də verib. Fransa məhkəməsi Azərbaycan dövlətinin France-2 telekanalının ölkədəki rejimi “diktatura” adlandıran iki jurnalistinə – Elise Lucet və Laurent Richarda qarşı iddiasına mahiyyəti üzrə baxmaqdan imtina etdi.
Paris Nantar məhkəməsinin 7 noyabr 2017-ci il tarixli Məhkəmə Verdikti (Hökümü) ilə Azərbaycan hakimiyyətinə diktatura və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə dünyanın ən qəddar despotik diktatoru hüquqi – siyasi qiyməti verilmişdir.
Azərbaycan diktatura rejimi Fransa Məhkəməsinin bu qərarına etiraz olaraq təkrar Apelyasiya şikayəti verdi. Lakin, təkrar olaraq 21 sentyabr 2018-ci il tarixində Fransa Versal Apellyasiya məhkəməsi Azərbaycan hakimiyyətinin fransız jurnalistlərə qarşı defamasiya ittihamı üzrə işə baxılmamasına dair aşağı məhkəmə instansiyasının (Paris Nantar məhkəməsinin) qərarını qüvvədə saxladı. Bu isə Fransa Məhkəməsinin dünyanın ən zalım diktatura rejimi olan Azərbaycan despotik diktatatorluguna hüquqi-siyasi qiymət verilməsini bir daha təsdiq etdi. Hüquq baxımından Azərbaycan diktatoru İlham Əliyev dünyanın ən qəddar despot diktatoru hesab edilir.

Əvvəla, ailə üzvülərim Fransaya mühacirat etdiyim ilk gündən hazıra qədər mənimlə birlikdə Parisdə yaşayırlar və onlarla da fəxr edirəm. Ailə üzvülərimin ugurları ilə də qürur duyuram…!

Mənim ailə üzvülərim ictimai faydalı şəxsiyyətlərdi, 5 nəfərlik kiçik ailəmdən 3-ü elmlər doktorudu, yoldaşım tibb elmləri doktorudu, mən və oglum hüquq doktoru elmi dərəcəsinə malikik. Övladlarım dünyanın aparıcı Universitetlərindən məzundu, böyük oglum Moskva Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsindən, qızım Moskva Tibb Univesittindən məzundu, ixtisası həkimdi, kiçik oglum Amerika Universitetindən məzundu, hazırda Paris Sarbon Universitetinin magistiridi.

Krimnal keçmişə malik Gizli polis zabiti Fuad Agayev və ətrafındakı KQB trolları mənim ailə üzvülərimlə yanaşı rəhmətə getmiş valideynlərimin ünvanınıda cinayət xarakterli söyüş-böhtan kompaniyası aparır. Bu isə bu şərəfsizlərin nə dərəcə də əxlaqsız oldugunu bir daha təsdiq edir.Mən öz valideyinlərimlə fəxr edirəm, onlar mənim üçün göydə Allah, yerdə isə valideyinlərim olub… Mənim ata-anam elmə-təhsilə diqqət yetirən olublar. Ailəmizdə 5 qardaş olmuşuq, valideyinlərimizn təsiri ilə 5 qardaşımdan 3-ü aspirantura bitirib elmi dərəcə almaga nail olmuşlardı, hamısıda Azərbaycanın aparıcı Unversitetlərindən məzun olublar, 2 bacım orta məktəbdə müəllim işləyib. Atam, həmişə tövsiyyə edərdiki, elmin-təhsilin ardınca gedin…
Sizn kişiyə yaraşmayan söyüş-böhtanlarınızın isə nə mənim, nədəki ailə üzvülərimin heç vecinə də deyil, çünki biz özümüz bilirikki kimik !
İt həmişə qorxdugu tərəfə hürər. Lakin, İt hürərsə də karvan yenə də keçər…

Birdəki, şəxsən bilirəmki, mən kiməm, sizin kimi ailəsindən bixəbər şərəfsizlərin sözlərinə ehtiyacım yoxdu. Bilinki, Sizin bu söyöşləriiniz məni mübarizəmdən geri döndərə bilməz, əksinə mənim gücümü daha da artırır…

KQB trollarının obyektiv həqiqəti əks etdirməyən şər-böhtan atmaqla deyiki!?
Allah deyir ki, başqasına şər-böhtan atan, qara yaxan, şeytan xislətli adamları mən həmişəlik lənətləmişəm !

Azərbaycan kiçik bir ölkədi, hamı da bir-birini çox yaxşı tanıyır. Cinayətkar keçmişə malik Gizli Polisin qatı cinayətkarları Fuad Agayev və ətrafındakı olan 6 nəfərlik KQB trolları ailə üzvülərimizi müqasiyyə edəndə siz harada, biz harada !?

Əli Həsənov və Sizlər öz ailə əxlaqsızlıgınızı Xalqa sıramayın !
Gizli polis zabiti Fuad Agayev və ətrafındakı KQB trolları yaxşı olardı öncə öz auilə üzvülərinizin qaydına qalın, öz ailə üzvülərinizdə olmayan əxlaqı Xalqa sırımayın.
Hər bir kişidə iki cür əxlaq var: biri anadan gəlmə əxlaq, digəri arvadından əxz etdiyi əxlaq (F.Qart).

Onuda bilinki, bu yolla hakimiyyətdə də qala bilməyəcəksiniz. Əgər, bir ölkədəki Prezident öz Vətəndaşlarının ailə üzvülərinin hüquqlarını öz ailə üzvülərinin hüquqları kimi qoruya bilmirsə, o ölkənin Prezidenti Vətən xainidir !
Mahir Abdullayevin ogurlanması cinayətini ifşa etmək əvəzinə, Zərərçəkmişin ailə üzvülərini söydürür…

l.KQB zabiti Fuad Agayevin mənim əleyhimə apardıgı böhtan kompaniyası cinayətlərinin  mənbəələri haqqında.  Daha ətraflı bax:
1.Gizli polis zabiti Fuad Agayevə məxsus ailə üzvülərimin əleyhinə cinayət xaraterli söyüş-böhtan kompaniyası aparan  saxta “Avropanin sesi” saytı ifşa olundu –  Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov
http://avropaninsesi.com/gizli-polis-zabiti-fuad-agayev%C9%99-m%C9%99xsus-ail%C9%99-uzvul%C9%99rimin-%C9%99leyhin%C9%99-cinay%C9%99t-xaraterli-soyus-bohtan-kompaniyasi-aparan-saxta-avropanin-sesi-sayti/
2.Gizli polis zabiti Fuad Agayevin bizim əleyhimizə işlətdiyi saxta Saytları, Facebook səhifələri və KQB trolları ifşa olundu !
http://avropaninsesi.com/gizli-polis-zabiti-fuad-agayevin-bizim-%C9%99leyhimiz%C9%99-isl%C9%99tdiyi-saxta-saytlari-kqb-trollari-v%C9%99-facebook-s%C9%99hif%C9%99l%C9%99ri/
3. Fuad Agayev arvadının  adı altında gizlənib Avropada yaşayan Azərbaycanlılara qarşı KQB trollugu etməsi ifşa olundu
http://avropaninsesi.com/fuad-agayev-arvadinin-adi-altinda-gizl%C9%99nib-avropada-yasayan-az%C9%99rbaycanlilara-qarsi-kqb-trollugu-etm%C9%99si-ifsa-olundu/
4.Fuad Agayevin əsas cinayətlərindən biri də mənim adımla saxta profilli Facebook səhifəsi yaradıb tannınmış Azərbaycanlılar  arasında fitnə-fəsad törətməkdir – KQB-in agentini üzdən tanıyın !
http://avropaninsesi.com/fuad-agayevin-%C9%99sas-funksiyalarindan-biri-d%C9%99-m%C9%99nim-adimla-saxta-profilli-facebook-s%C9%99hif%C9%99si-yaradib-tanninmis-az%C9%99rbaycanlilar-arasinda-fitn%C9%99-f%C9%99sad-tor%C9%99/
5.Məni söyüb təhqir edən, söyüşü dəstəkləyən və şöyüşdən mənfəət əldə edən KQB trolları
http://avropaninsesi.com/m%C9%99ni-soyus-ed%C9%99n-soyusu-d%C9%99st%C9%99kl%C9%99y%C9%99n-v%C9%99-soyusd%C9%99n-m%C9%99nf%C9%99%C9%99t-%C9%99ld%C9%99-ed%C9%99nl%C9%99r/
6. Erməni faşistlərinin sifarişini yerinə yetirən sapı özümüzdən olan milli satqınlar – İsveçrədə yaşayan Gizli polis zabiti Fuad Agayev və ətrafındakı KQB trolları
 
http://avropaninsesi.com/erm%C9%99ni-fasistl%C9%99rinin-sifarisini-yerin%C9%99-yetir%C9%99n-sapi-ozumuzd%C9%99n-olan-milli-satqinlar-isvecr%C9%99d%C9%99-yasayan-gizli-polis-zabiti-fuad-agayev-v%C9%99-%C9%99trafindaki-kqb-t/
7.Fuad Agayevin şəxsiyyətinin krimnoloji xarakteristikası – KQB agentlərini üzdən tanıyın
http://avropaninsesi.com/fuad-agayevin-s%C9%99xsiyy%C9%99tinin-krimnoloji-xarakteristikasi-kqb-agentl%C9%99rini-uzd%C9%99n-taniyin/
8.İsveçrədə mühacir maskasında yaşayan Fuad Agayev  Azərbaycan Dövlət Təhlükəsiszlik Xidməti Əks Kəşfiyyat İdarəsinin   Avropada yerləşdirilmiş Casusudur, l hissə – KQB-in agentlərini üzdən tanıyın
http://avropaninsesi.com/isvecr%C9%99d%C9%99-muhacir-maskasinda-yasayan-fuad-agayev-az%C9%99rbaycan-dovl%C9%99t-t%C9%99hluk%C9%99siszlik-xidm%C9%99ti-%C9%99ks-k%C9%99sfiyyat-idar%C9%99sinin-avropada-yerl/
9.Azərbaycan Dövlət Təhlükəsiszlik Xidməti Əks Kəşfiyyat İdarəsinin (KQB) zabiti Fuad Agayevin Avropaya gəlişinin başlıca məqsədi nədir !? ll hissə – KQB-in agentini üzdən tanıyın
http://avropaninsesi.com/b%C9%99s-isvecr%C9%99d%C9%99-siyasi-muhacir-maskasinda-yasayan-fuad-agayevin-avropaya-g%C9%99lisinin-baslica-m%C9%99qs%C9%99di-n%C9%99dir-ll-hiss%C9%99-kqb-in-agentl%C9%99rini-taniyin/
10.KQB zabiti Fuad Agayev  Azərbaycan Dövlət Təhlükəsiszlik Xidməti Əks Kəşfiyyat İdarəsinin (DTX ƏKİ)  Avropada yerləşdirilmiş Casus Kompüter Şəbəkəsinin və Terror mərkəzinin rəhbəridir. lll hissə – KQB-in agentini üzdən tanıyın
http://avropaninsesi.com/isvecr%C9%99d%C9%99-muhacir-h%C9%99yati-yasayan-fuad-agayev-az%C9%99rbaycan-dovl%C9%99t-t%C9%99hluk%C9%99siszlik-xidm%C9%99ti-%C9%99ks-k%C9%99sfiyyat-idar%C9%99sinin-dtx-%C9%99ki-avropad/
11. KQB trolunun inanılmaz etirafı !
http://avropaninsesi.com/kqb-trolunun-inanilmaz-etirafi/
12.Gizli polis  zabiti Fuad Agayevin KQB trolları Avropaninsesi.com saytının əməkdaşı  Parviz Aliyevi Şantaj edirlər – Paris – KQB agentlərini üzdən tanıyın
http://avropaninsesi.com/gizli-polis-zabiti-fuad-agayevin-kqb-trollari-t%C9%99r%C9%99find%C9%99n-avropaninsesi-com-saytinin-%C9%99m%C9%99kdasi-parviz-aliyevin-santaj-edilir-paris-kqb-agentl%C9%99rini-u/
13.Gizli polis  zabiti Fuad Agayevin KQB trolları Avropaninsesi.com saytının əməkdaşı, ABU məzunu Gurbanov Rəshadı təhdit edirlər – Paris
http://avropaninsesi.com/gizli-polis-zabiti-fuad-agayevin-kqb-trollari-avropaninsesi-com-saytinin-%C9%99m%C9%99kdasi-abu-m%C9%99zunu-gurbanov-r%C9%99shadi-t%C9%99hdit-edirl%C9%99r-paris/
14.Bu gün XXl əsr Azərbaycanın ən agır dövləti cinayəti Mahir Abdulayevin ogurlanması cinayətinin 15 illiyi tamam olur (13 oktyabr 2003-cü il)…
http://avropaninsesi.com/bu-gun-xxl-%C9%99sr-az%C9%99rbaycanin-%C9%99n-agir-dovl%C9%99ti-cinay%C9%99ti-mahir-abdulayevin-ogurlanmasi-cinay%C9%99tinin-15-illiyi-tamam-olur-13-oktyabr-2003-cu-il/
15.Mənim barəmdə yayılan cinayət xarakterli məlumatlar jurnalist etikası və obyektiv həqiqətə uygun olmayan yalan informasiyalardı – Yeniləndi – Elşad Abdullayev
http://avropaninsesi.com/m%C9%99nim-bar%C9%99md%C9%99-yayilan-cinay%C9%99t-xarakterli-m%C9%99lumatlar-jurnalist-etikasi-v%C9%99-obyektiv-h%C9%99qiq%C9%99t%C9%99-uygun-olmayan-yalan-informasiyalardi-elsad-abdullayev/
16.Azərbaycan hakimiyyətinin mənim əleyhimə apardıgı böhtan kompaniyasının əsas səbəbləri – Elşad Abdullayev
http://avropaninsesi.com/az%C9%99rbaycan-hakimiyy%C9%99tinin-m%C9%99nim-%C9%99leyhim%C9%99-apardigi-bohtan-kompaniyasinin-%C9%99sas-s%C9%99b%C9%99bl%C9%99ri-elsad-abdullayev/
17.Fuad Agayev: Gabil Rzayaev barəsində mənim saytımda yazılmıış yazıların heç bir hüquqi əhəmiyyəti yoxdu və obyektiv həqiqəti əks etdirmir – Avropaninsesi.com
http://avropaninsesi.com/gabil-rzayaev-bar%C9%99sind%C9%99-m%C9%99nim-saytimda-yazilmiis-yazilarin-hec-bir-huquqi-%C9%99h%C9%99miyy%C9%99ti-yoxdu-v%C9%99-obyektiv-h%C9%99qiq%C9%99ti-%C9%99ks-etdirmir-avropaninsesi-com/
18.KQB-in Avropada yerləşdirdiyi Gizli polisini necə ifşa etmək olar !? – Video
http://avropaninsesi.com/kqb-in-avropada-yerl%C9%99sdirdiyi-gizli-polisini-nec%C9%99-tanimaq-olar/
19.Paris yaxınlıgında çeçen-reketerlər həbs edildi – Fransa
http://avropaninsesi.com/paris-yaxinliginda-cecen-reketerl%C9%99r-h%C9%99bs-edildi-fransa/
 
20. Avropada yalan ayaq tutar, amma  yeriməz:  Fuad Agayev və ətrafındakı KQB trollarının  Elşad Abdullayev və Riyad Əliyev  haqqında bütün yazdıqları ağ yalandı ! – Riyad Əliyev – Almaniya
http://avropaninsesi.com/avropada-yalan-ayaq-tutar-amma-yerim%C9%99z-fuad-agayev-v%C9%99-%C9%99trafindaki-kqb-trollarinin-elsad-abdullayev-v%C9%99-riyad-%C9%99liyev-haqqinda-butun-yazdiqlari-ag-yalan/
21. Fuad Agayev və ətarfındakı KQB trolları bizdən cinayətə göz yummagı tələb edirlər:  Yeganə Əmiraslanovanın Almaniyada zəhərləyib qətlə yeirdiyi Babək Ədalətinin oglunun Gizli audieo-videonu Avropaninsəsı.com saytından silək
http://avropaninsesi.com/fuad-agayev-v%C9%99-%C9%99tarfindaki-kqb-trollari-bizd%C9%99n-cinay%C9%99t%C9%99-goz-yummagi-t%C9%99l%C9%99b-edirl%C9%99r-yegan%C9%99-%C9%99miraslanovanin-almaniyada-z%C9%99h%C9%99rl%C9%99yib-q/
22. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasındakı terorr cinayəti hücümünda  krimnal keçmişə malik Gizli polis zabiti Fuad Agayevin də  əli vardır – Riyad Əliyev
http://avropaninsesi.com/az%C9%99rbaycan-dovl%C9%99t-neft-akademiyasindaki-terorr-cinay%C9%99ti-hucumunda-krimnal-kecmis%C9%99-malik-gizli-polis-zabiti-fuad-agayevin-d%C9%99-%C9%99li-vardir-riyad-%C9%99l/

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email