Demokratik Azərbaycan Alyansının sədri Riyad Əliyev – AVROPANIN SƏSİ