AİHM-si Nur camaatının Türkiyədən şikayəti haqqında  müraciətini rədd etdi

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (AİHM) Türkiyədə Səid Nursinin təlimlərini təqib edən Nur camaatının bir parça olaraq görülən Zəhra Təhsil Vəqfinin etdiyi şikayət müraciətini rədd etdi.

AİHM, Türkiyədə şəriət dövləti qurmaq ittihamı 2005-ci ildə bağlanılan Zəhra Vəqfinin 2007-ci ildə etdiyi şikayəti qərara bağladı. Məhkəmə, Türkiyədə 2013-ci ildə yenidən açılan və mallarının bir qismi geri edilən Zəhra Vəqfinin şikayət müraciətini rədd etdi. AHIM, vəqf iddiasıyla əlaqədar olaraq “Türkiyənin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının (AİHS) dərnək qurma və toplantı azadlığı əlaqədar 11. maddəsini pozan etmədiyi” fikirinə vardı.

AİHM’den edilən şərhdə, vəqfin, Türkiyənin AİHS’nin ədalətli məhkəmə araşdırması haqqıyla əlaqədar 6. maddəsini, təsirli müraciət haqqıyla əlaqədar 13. maddəsini və mal və mülkiyyət hüququnun korumasıyla əlaqədar 1. protokolun 1. maddəsini pozduğu “yolundakı şikayətlərini isə araşdırılmağa ehtiyac görmədim “.

Fondun açıq bir “şəkildə quruluş məqsədinin xaricində fəaliyyətlər göstərdiyi” səbəbiylə Türkiyədə verilən bağlama qərarının haqlı olduğuna işarə edən AİHM, əsaslandırılması qərarında, təhsilin plüralist demokratiyaya içindəki təbii quruluşunun qorunması və yenə ictimai nizamı ilə, digər şəxslərin hüquqlarının qorunması adına Türk məhkəmələrinin verdiyi qərarın insan hüquqları bir pozuntu təşkil etmədi.

Qərarda əsas, əsas, orta və ali məktəblərin gizli bir məqsədi ilə şəriət rejiminin qurulmasına yönəldilmiş fəaliyyətlərin ləğvi yenidən insan hüquqlarının pozulması demək deyil.

İşin tarixi
1989-ci ildə qurulan vəqf, Türkiyədə 2005-ci ildə alınan məhkəmə qərarı uyğun olaraq, “Səid Nursinin fikirləri istiqamətində, şəriət hüququ əsasında Kürd dövləti qurma cəhdlərini yaymaq, respublika rejimi qarşısında din dövləti qurmağa çalışmaq” günahından bağlanılmışdı.

Türkiyədəki məhkəmə qərarı uyarıca vəqfin 25 taşınmazına əl qoyulmuşdu.

Vəqf 2014-cü ildə qanunvericiliyin islahatı ilə yenidən fəaliyyətə başlamış, onlardan 22-si taşınmazlara qaytarılmışdır.

Şikayətlər 2014-cü ildən etibarən ələ keçirilən 3 daşınmaz əmlakın hələ 2005-ci ildən 2013-cü ilədək təsis edilmiş fəaliyyətinin qadağan edilməsi istisna olmaqla geri qaytarılmır.

Vəqf quruluş məqsədini, üzvləri arasında sosial, mədəni və iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, Türkiyənin iqtisadi, ictimai və elmi inkişafına kömək etmək olaraq təyin edir.

Bu xəbərlər də sizə maraqlı ola bilər

‘Yeni Türkiye’nin ilk kabinesi görevde

NATO Zirvesi : Anlaşmalar, korkular ve planlar

DSÖ seks bağımlılığını zihinsel hastalık kategorisine aldı

 

DAHA ƏTRAFLI

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email