Tərcümə:

 

Fransa Respublikasında Küçəyə çıxmagı məhdudlaşdıran qaydalar haqqında Dekret – 23.03.2020 – Koronovirus
23 mart 2020-ci il tarixli Dekretin (Fərmanın) 3-cü maddəsinə uygun olaraq  tibb (sanitaire1) sahəsində elan olunmuş fövqəladə vəziyyət kontekstində virus Covid19  epidemiyasına qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə küçəyə çıxmagı məhdudlaşdıran (qadaganedən) ümumi tədbirlər aşagıdakı formada müəyyən edilir:
Mən,
Xanım / M. :
Doğum günü:
Kimə:
Ünvan:
 
23 mart 2020-ci il tarixli fərmanın 3-cü maddəsinə uygun olaraq  tibb -1 (sanitaire-1) sahəsində elan olunmuş fövqəladə vəziyyət kontekstində Covid19  epidemiyasına qarşı ümumi tədbirlər müəyyən edilir ilə təsdiq edilmiş qaydalara uygun olaraq küçəyə çıxmagımı  Səfərimin aşağıdakı səbəblə əlaqəli olduğunu təsdiq edirəm (işarə qutusunun üzərində işarə (X) qeyd edin). Sanitarr1:
# Ev işi ilə peşə fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yer arasında, teleşirkət  şəklində və ya təxirə salınmayan peşə yerdəyişməsi şəklində təxirə salınmaz 2 fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün vacib olduqda küçəə çıxmaq ;
 
# Fəaliyyətinə icazə verilən müəssisələrdə peşə fəaliyyəti və əsas ehtiyacların alınması üçün satınalmalara görə küməyə çəxmaq (hökumət.fr-də siyahı) – (liste sur gouvernement.fr) ;
# Məsləhət və qayğı uzaqdan təmin edilə bilməz və təxirə salına bilməz; uzunmüddətli vəziyyəti olan xəstələrə tibbi məsləhətləşmə və qulluq etmək;
# Zərərli ailə səbəbləri, həssas şəxslərə kömək və ya uşaq baxımı üçün səyahət edin ;
# Gündəlik bir saatlıq və evin ətrafındakı bir kilometr radiusda, insanların fərdi fiziki fəaliyyəti ilə əlaqəli, hər hansı bir kollektiv idman praktikasından və hər hansı bir yaxınlıqdan uzaq olan qısa səyahətlər etmək. Ya digər insanlar ya eyni evdə tək insanlarla gəzmək, ya da ev heyvanlarının ehtiyaclarını ödəmək məqsəilə küçəyə çıxmaq ;
# Məhkəmə və ya inzibati orqanların çağırışlarına gemək ;
# İnzibati orqanın tələbi ilə ümumi maraq missiyalarında iştirak etmək.
 Bitdi:
24 mart 2020, saat 10:00
(Küçəyə çıxışın başlama tarixi və vaxtı göstərilməlidir)
İmza:
1 Bu istisnalardan birindən bəhrələnmək istəyən şəxslər, zəruri hallarda, evlərindən kənarda səyahət edərkən, bu səfərin aidiyyəti daxilində olduğunu sübut edən sənəd olmalıdır. bu istisnalardan biri.
2.İşəgötürən tərəfindən müəyyən edilmiş səyahət sənədləri olmadıqda, öz-özünə işləyən işçilər tərəfindən istifadə edilməlidir.
 
 
3 pulsuz alış-veriş (ərzaq məhsullarının paylanması …) və sosial müavinətlərin alınması və nağd pulun alınması ilə əlaqədar səyahət. 
Xatırlatmaq lazımdırki, bu Qaydalardan öncə 16 mart 2020-ci il tarixli Dekretin 1-ci maddəsinə uygun Fransada virus Covid-19 qarşı mübarizə etmək məqsədilə küçəyə çəxmaq haqqında  Qaydalar qəbul edilmişdi. Bu Qaydalar isə əvvəlkilə müqasiyyədə  daha məhdudlaşdırıcı  Qaydalardı…
 P.S. Əziz həmvətənlərim! Fransada və Avropanın bütün ölkələrində xüsuusi karantin rejimi tətbiq edilib. Bu fövqalədə vəziyyətdən çıxmaq üçün Fransada və Avropada yaşayan bütün Azərbaycanlılar hərfən Dekretin  bütün şərtlərinə əməl etməlidirlər
Fransada Koronovirusa qarşı tətbiq edilən inzibati tədbirləri düzgün hesb edirəm.Yuxarıda qeyd olunan karantin şərtlərinə əməl olunmalıdrı. Əgər , bu şərtlərə əməl etmiriksə Koronovirusun yayılmasına şərait yaradırıq.Dekretdə qeyd olunur ki, xüsusi vacib işləriniz yoxdursa, evdən bayıra çıxmaga ehtiyac yoxdur.
Hazırda Fransa Koronavirus pandemiyası baxımından Çin, İran və İtaliya kimi təhlükəli vəziyyətdə deyil. Amma, real təhlükə var. Dekret bu təhlükədən qorunmagın şərtlərini müəyyən edir. Bununda başlıca yolu evdə oturub xarici mühitdən izolyasiya olub özü işinlə məşgul olmaq və vəziyyətin düzəlməsini səbirlə gözləmək lazımdır.

 

Daha ətraflı:
https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1489857-attestation-de-sortie-la-nouvelle-attestation-de-deplacement-word-pdf-25-mars-2020/
 
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le :
À:
Demeurant :
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 :
 
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2.
 
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr).
Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins des patients atteints d’une affection de longue durée.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.
Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
Convocation judiciaire ou administrative.
Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Fait à :
Le:                     à                 h

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)
 
Signature :
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur.
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.
 
 
Print Friendly, PDF & Email