Foto: Ermənistan KQB-in zabiti Suzanna Shaxmardanyan(Moskva), Ramiz Mehdiyevin “Söyüş makinası” Fuad Agayev’ (İsveçrə) və “Qara kassası”  Fuad Rzayev’ (Moskva) WatsApp telefonu üzərindən əmirlərini verən zaman 

elshadalawprof@gmail.com

Fuad Agayev (İsveçrə) Ramiz Mehdiyevin sifariçilə bizim əleyhimizə söyüş-böhtan kompaniysı apardıgı və ermənilərlə iş birliyində oldugu halda, bizi olmayan saxta birlikdə ittiham edir -Video & Foto faktlar. 5-ci hissə. Ramizqeyt işi
 Əvvəli bax:
Ramiz Mehdiyevin Fuad Rzayevin üzərindən  mənim əleyhimə qurdugu erməni cinayəti tələsi.1 h. – Ramizqeyt işi – Elshad Abdullayev
https://avropaninsesi.com/ramiz-mehdiyevin-fuad-rzayevin-uz%c9%99rind%c9%99n-m%c9%99nim-%c9%99leyhim%c9%99-qurdugu-erm%c9%99ni-cinay%c9%99ti-t%c9%99l%c9%99si-1-h-ramizqeyt-isi-elshad-abdullayev/
Bizi ermənilərə pul köçürməkdə saxta ittiham edən Fuad Rzayev (Moskva) əslində özü faktiki olaraq Ramzesin pullarını ASALA terror təşkilatına köçürür. 2 h. – Ramizqeyt işi – Elshad Abdullayev
https://avropaninsesi.com/bizi-erm%c9%99nil%c9%99r%c9%99-pul-kocurm%c9%99kd%c9%99-saxta-ittiham-ed%c9%99n-fuad-rzayev-moskva-%c9%99slind%c9%99-ozu-ramzesin-pullarini-asala-terror-t%c9%99skilatina-kocurur-2-h-ramizqeyt-is/
 Ramiz Mehdiyevin Xarici ölkələrə Qanunsuz nəqd pul köçürmə əməliyyatları üzrə Qara ksasası Fuad Rzayev (Moskva) Avropada mənim əleyhimə Söyüş müxalifətini maliyyələşdirir. 3 h. – Ramizqeyt işi – Elşad Abdullayev
https://avropaninsesi.com/ramiz-mehdiyevin-xarici-olk%c9%99l%c9%99r%c9%99-qanunsuz-pul-kocurm%c9%99-%c9%99m%c9%99liyyatlari-uzr%c9%99-qara-ksasasi-fuad-rzayev-moskva-mahir-abdullayevin-ogurlanmasi-cinay%c9%99tini-ort-basdir/
 Şərəfsiz Fuad Rzayev (Moskva) de-yure və de-fakto ermənilərlə iş birliyində oldugu halda, bizi olmayan saxta birlikdə ittiham edir -Video & Foto faktlar.4 h. -Ramizqeyt işi – Elshad Abdullayev
https://avropaninsesi.com/s%c9%99r%c9%99fsiz-fuad-rzayev-moskva-de-yure-v%c9%99-de-fakto-erm%c9%99nil%c9%99rl%c9%99-is-birliyind%c9%99-oldugu-halda-bizi-olmayan-saxta-birlikd%c9%99-ittiham-edir-video-foto-faktlar-ramiz/
Fuad Agayev (İsveçrə) Ramiz Mehdiyevin sifariçilə bizim əleyhimizə söyüş-böhtan kompaniysı apardıgı və ermənilərlə iş birliyində oldugu halda, bizi olmayan saxta birlikdə ittiham edir -Video & Foto faktlar. 5-ci hissə. Ramizqeyt işi – Elshad Abdullayev
https://avropaninsesi.com/fuad-agayev-isvecr%c9%99-ramiz-mehdiyevin-sifaricil%c9%99-bizim-%c9%99leyhimiz%c9%99-soyus-bohtan-kompaniysi-apardigi-v%c9%99-erm%c9%99nil%c9%99rl%c9%99-is-birliyind%c9%99-oldugu-halda-bizi-olmayan/ 
Mənim Daglıq Qarabagın beynəlxalq hüquqi statusu haqqında yazdıgım kitabların çəkisi ermənilərin kürəkəni Ramiz Mehdiyevin “Söyüş makinası” Fuad Agayevin xüsüsi çəkisindən dəfələrlə agırdı. 6-cı hissə – Ramizqeyt işi – Elshad Abdullayev
https://avropaninsesi.com/m%c9%99nim-dagliq-qarabagin-beyn%c9%99lxalq-huquqi-statusu-haqqinda-yazdigim-kitablarin-c%c9%99kisi-erm%c9%99nil%c9%99rin-kur%c9%99k%c9%99ni-ramiz-mehdiyevin-soyus-makinasi-fuad-ag/
Elşad Abdullayevə məxsus Avropanınsəsı saytında,YouTube.com və blog səhifəsində sapı özümüzdən olan milli satqınların şərəfsiz Fuad Rzayev və Fuad Agayev “Naçalnikləri” yüksək rütbəli ermənistan KQB-in zabiti  Susanna Şahmaranyana video Hesabat verirlər. Bax Foto:
Foto: 
Foto: Ermənistan KQB-in zabiti Suzanna Shaxmardanyan(Moskva), Ramiz Mehdiyevin “Söyüş makinası” Fuad Agayev’ (İsveçrə) və “Qara kassası”  Fuad Rzayev’ (Moskva) WatsApp telefonu üzərindən əmirlərini verən zaman 

Foto: Suzanna Shaxmardanyan(Moskva), Ramiz Mehdiyevin “Söyüş makinası” Fuad Agayev (İsveçrə) və Fuad Rzayev (Moskva)

Foto: 
Foto: Ermənistan KQB-in zabiti Suzanna Shaxmardanyan(Moskva), Ramiz Mehdiyevin “Söyüş makinası” Fuad Agayev’ (İsveçrə) və “Qara kassası”  Fuad Rzayev’ (Moskva) WatsApp telefonu üzərindən əmirlərini verən zaman 

Foto: Ermənistan KQB-in zabiti Suzanna Shaxmardanyan(Moskva), Ramiz Mehdiyevin  “Qara kassası”  Fuad Rzayev (Moskva) WatsApp telefonu üzərindən
ermənilərin  “Söyüş makinası” Fuad Agayevə (İsveçrə) əmirlərini verə zaman

Foto: Sagdan Suzanna Şaxmardanyan, Fuad Agayev və Nana Qirqoryan

 

Ermənistan KQB-dən növbəti əmirlərini alan Söyüş müxalifətinin kompütür admini Fuad Agayev (İsveçrə) və Söyüş müxalifətini maliyyələşdirən Ramiz Mehdiyevin “Qara kassası” Fuad Rzayevin (Moskva) Ermənistan KQB yüsək rütbəli zabiti Susanna Şaxmardanyanla (Moskva) ilə Video əlaqələri ifşa olundu.

 

Baxain, minlərlə Azərbaycanlını məhv edən, sapı özümazdən olan Azərbaycanlı erməni faşistlərini üzdən tanıyın !

Burada ermənistan KQB-in yüksək rütbəli zabiti Susanna Şaxmardanyan (Moskva)  erməni agentləri Azərbaycanlılarla Fuad Rzayev (Moskva) və Fuad Agayev (İsveçrə) ermənicə danışırlar.

 

Azərbaycan Xalqının vətənpərvər oglu Elşad Abdullayevi 3 ildiki bu fotoda şəkili olan erməni əsilli Suzanna Şahmardanova ilə iş birliyində olmaqda, ona pul köçürməkdə saxta ittihamlarla çıxış edən  edən erməniləşmiş azərbaycanlılar Fuad Agayev (İsveçrə) və Fuad Rzayev (Moskva) özləri Azərbaycan Xalqının əleyhinə Susanna Şaxmaranyanla hər gün internet-video görüşləri keçirirlər.Bu fakt bir daha təsdiq edir ki, Susanan Şahmaranyandan Avropadakı Söyüş müxalifəti üçün ayda 5 min avro pul istəyən Fuad Agayev və Fuad Rzayev Ramiz Mehdiyevin arvadı Qalina Artunyanın erməni tulalarıdı.

Erməni faşistlərinə Natariusla külli miqdarda pulu verən bunlardı. Fuad Rzayev Susanna Şaxmaranyanın üzərindən Natariusla 155 mim dollar , Beynəlxalq axtarışda olan Petrosyan Qirqoriyə 455 min dollar pul göndərib. Hələ bu bizim bildiyimiz Azərbaycan Xalqının əleyhnə cüzi cinayət faktlarıdı. Azərbaycan Xalqının əleyhnə  bu cinayət faktları hüquqşünas Elşad Abdulayevə məxsus Avropanınsəsi saytında və bloger səhifəsində detallarına qədər izah edilib.

Xatırlatmaq istəyirəm ki, Fuad Agayevin və Fuad Rzayevin ermənistan KQB ilə iş birliyində olması barəsində bundan öncədə sosial şəbəkələrdə məlumatlar ictimailəşmişdi. Bu video görüntüləri Boz Kardinal adlı mafiya başçısı Ramiz Mehdiyevin Trol ordusu nun hakerləri YouTube.com-a şikayət edib sildirdiklərinə görə bu tipli Video görüntüləri “Video.mp4” formatında yerləşdiririk. Bax:
Fuad Agayev bildirdi ki, mənə  söyüb-təhqir olunmalı şəxslərin siyahısını Ermənistan KQB-si verir –Saşa Melikyan

 

Saşa Melikyan

Saşa Melikyan

Saşa Melikyan

 

Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, Ramiz Mehdiyevin “Söyüş makinası” Fuad Agayev bundan öncədə sosial şəbəkələrdə başqalarının söyüb təhqir etdiyinə görə həbs olunub. Bax:
Fuad Agayev (İsveçrə) əvəllər də sifarişilə başqalarını söyüb-təhqir etdiyinə görə Türkiyədə həbs olunub – 29.04.2016

 

Daha ətraflı bax:

Rzayev Fuad Firudin oglunun erməni sevgsi və separatizmi – Elşad Abdullayev
https://avropaninsesi.com/rzayev-fuad-firudin-oglunun-erm%c9%99ni-sevgsi-v%c9%99-separatizmi-elsad-abdullayev/
 Mediada bizim ermənilərlə iş birliyində olmagımız haqqında verilən sifarişli məlumatlar həqiqətə uygun deyildi – yeniləndi – Elşad Abdullayev
https://avropaninsesi.com/mediada-bizim-erm%C9%99nil%C9%99rl%C9%99-is-birliyind%C9%99-olmagimiz-haqqinda-veril%C9%99n-sifarisli-m%C9%99lumatlar-h%C9%99qiq%C9%99t%C9%99-uygun-deyildi-elsad-abdullayev/
 
Elşad Abdullayev ermənilərlə iş birliyi ittihamından danışdı
https://musavat.com/news/elsad-abdullayev-ermenilerle-is-birliyi-ittihamindan-danisdi_422626.html
 
Elşad Abdullayev ermənilərlə iş birliyi ittihamından danışdı
https://criminal.az/elsad-abdullayev-ermenilerle-is-birliyi-ittihamindan-danisdi/
 
Azərbaycan Prezident Admnistrassiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Avropada Fuad Aagayevin, Azərbaycanda isə Reket “Təzadlar” qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzili vasitəsilə mənim əleyhimə sistemli şəkildə dövlət terrorunu həyata kçirir – Elşad Abdullayev
https://avropaninsesi.com/az%c9%99rbaycan-prezident-admnistrassiyasinin-r%c9%99hb%c9%99ri-ramiz-mehdiyev-avropada-fuad-aagayevin-az%c9%99rbaycanda-is%c9%99-reket-t%c9%99zadlar-q%c9%99zetinin-bas-redaktoru-as/
 
Vidadi İsgəndərlinin yalanları, yoxsa Azərbaycan Prezident Admnistrassiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin killeri Fuad Agayevin (İsveçrə) növbəti “Cinayət tələsi’’ – Elşad Abdullayev
https://avropaninsesi.com/vidadi-isg%c9%99nd%c9%99rlinin-yalanlari-yoxsa-az%c9%99rbaycan-prezident-admnistrassiyasinin-r%c9%99hb%c9%99ri-ramiz-mehdiyevin-killeri-fuad-agayevin-isvecr%c9%99-novb%c9%99ti-cinay%c9%99t/
 
Falçı Aliyə İsmayilova şousu, yoxsa Azərbaycan Prezident Admnistrassiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin killeri Fuad Agayevin növbəti “Cinayət tələsi’’?! – 1 hissə – Elşad Abdullayev – Yeniləndi
https://avropaninsesi.com/aliya-ismayilova-sousu-yoxsa-az%c9%99rbaycan-prezident-admnistrassiyasinin-r%c9%99hb%c9%99ri-ramiz-mehdiyevin-killeri-fuad-agayevin-novb%c9%99ti-cinay%c9%99t-t%c9%99l%c9%99si/
 
Rəfael Piriyevin ogurlanması şousu, yoxsa Azərbaycan Prezident Admnistrassiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin killeri Fuad Agayevin növbəti “Cinayət tələsi’’?! – Elşad Abdullayev – Yeniləndi
https://avropaninsesi.com/r%c9%99fael-piriyevin-ogurlanmasi-sousu-yoxsa-az%c9%99rbaycan-prezident-admnistrassiyasinin-r%c9%99hb%c9%99ri-ramiz-mehdiyevin-killeri-fuad-agayevin-novb%c9%99ti-cinay%c9%99t-t%c9%99l%c9%99s/
Dövlətin milyardlarla pulunu talayanlardan biri Fuad Agayev İsveçrədə KQB trollugu edir, digərləri də cinayət işlərinə davam edir – Dosye KQB trolu – musavat.com
https://avropaninsesi.com/dovl%C9%99tin-milyardlarla-pulunu-talayanlardan-biri-fuad-agayev-isvecr%C9%99d%C9%99-kqb-trollugu-edir-dig%C9%99rl%C9%99ri-d%C9%99-cinay%C9%99t-isl%C9%99rin%C9%99-davam-edir-dosye-kqb-trolu/
 
Azərbaycan Respulikasının Baş Prokuroru Kamran Əliyev ! Ramiz Mehdiyev Sevinc Babayevanın qətlinin təşkilatçısısı kimi təcili həbs olunmalıdır! 11.9.2020. Videonun 2:25-ci dəqiqəsindən – Qurban Məmmədov (London)
https://avropaninsesi.com/az%c9%99rbaycan-respulikasinin-bas-prokuroru-kamran-%c9%99liyev-ramiz-mehdiyev-sevinc-babayevanin-q%c9%99tlinin-t%c9%99skilatcisisi-kimi-t%c9%99cili-h%c9%99bs-olunmalidir-11-9-2020-videonun-225-c/
 
11.9.20: Ramiz Mehdiyevin həbsini xalq tələb etməlidir.
https://youtu.be/Fm-O4H9m0Q8
Ramiz Mehdiyev Gülər Əhmədovanı öldürtdürə bilər!!! – Video – Ramizqeyt işi – Qurban Məmmədov
https://avropaninsesi.com/ramiz-mehdiyev-gul%c9%99r-%c9%99hm%c9%99dovani-oldurtdur%c9%99-bil%c9%99r-video-ramizqeyt-isi-qurban-m%c9%99mm%c9%99dov/
Ramiz Mehdiyev Gülər Əhmədovanı öldürtdürə bilər!!! – 10.09.2020
https://youtu.be/OhbYz15cheA

 

 

Print Friendly, PDF & Email