Tag: Əli Həsənovun Beynılxalq Təhsil Mafiyasına onun yaxın qohumu Azərbaycan Parlamaentinin Elm-Təhsil Komissiyasının rəhbəri deputat Şəmsəddin Hacıyev rəhbərlik edir