Tag: ABU Riyaziyyat və İnformatika fakültəsinin kafedra müdüri Cavid Abdullayev