Tag: professorunu və Universitetlərini gözdən salmaq lazımdır! – Elşad Abdullayev