Tag: Radik və Rufik İsmayıov xala uşaqları (“Kaspi” qəzeti jurnalistləri)sapı özümüzdən olan milll erməni satqınları -PPK-çı Bəylər Əyyubovun killer şəbəkəsidir