Tag: sən deputat keçəndən sonra Mahiri buraxacaqlar -Gülər Əhmədova