Dünyada son 10 yılda öldürülen gazeteci sayısı

Chart
Kaynak: Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)